• No labels

1 Comment

 1. Voortgang van ontwikkeling van innovatieve zetsteen voor dijkbekledingen

  Een dijkbekleding is een essentieel en duur onderdeel van waterkeringen. Innovatie bij steenzettingen kan daarom veel kostenbesparingen geven. Zo'n innovatie kan echter pas toegepast worden na dure grootschalige modelproeven: innovatieblokkade.

  In het huidige project is gestart met de ontwikkeling van de ideale zetstenen, door het antwoord op de volgende vijf vragen te zoeken:

  1. Wat is de optimale vorm voor de stabiliteitsfactor?
  2. Wat is de optimale vorm voor de productie?
  3. Wat is de optimale vorm voor het zetten?
  4. Wat is de optimale vorm voor ecologie?
  5. Wat is de optimale vorm voor beheer?

  Dit leverde een innovatieve zetsteen met gunstige eigenschappen.

  Vervolgens is eind 2021 de stabiliteit van dit nieuwe type steenzetting bepaald met behulp van Deltagootproeven volgens de NEN7024. Zie deze link naar het rapport hiervan: Stabiliteit van RonatonXL in golfaanval.pdf

  Een link naar de volledige beschrijving van de huidige stand van zaken in het onderzoek en de plannen voor 2022 is: Voortgang TKI-project DEL125 Ontwikkeling grootelement zetsteen als innovatieve dijkbekleding - maart2022.pdf