Voortgang van ontwikkeling van innovatieve zetsteen voor dijkbekledingen

Een dijkbekleding is een essentieel en duur onderdeel van waterkeringen. Innovatie bij steenzettingen kan daarom veel kostenbesparingen geven. Zo'n innovatie kan echter pas toegepast worden na dure grootschalige modelproeven: innovatieblokkade.

In het huidige project is gestart met de ontwikkeling van de ideale zetstenen, door het antwoord op de volgende vijf vragen te zoeken:

  1. Wat is de optimale vorm voor de stabiliteitsfactor?
  2. Wat is de optimale vorm voor de productie?
  3. Wat is de optimale vorm voor het zetten?
  4. Wat is de optimale vorm voor ecologie?
  5. Wat is de optimale vorm voor beheer?

Dit leverde een innovatieve zetsteen met gunstige eigenschappen.

Vervolgens is eind 2021 de stabiliteit van dit nieuwe type steenzetting bepaald met behulp van Deltagootproeven volgens de NEN7024. Zie deze link naar het rapport hiervan: Stabiliteit van RonatonXL in golfaanval.pdf

Bovendien is de werking van het inwasmateriaal getest. Dit is een belangrijk onderdeel van de bekleding, want het zorgt ervoor dat de verschillende samenwerken. Dit is gerapporteerd in het rapport Werking inwasmateriaal in RONAton XL.

Daarnaast is de sterkte van de zetstenen beproefd, waaruit is gebleken dat de gecompliceerde vorm geen nadeel ten aanzien van de sterkte kent. Dit is gerapporteerd in het rapport Robuustheid van RONA®ton XL 

Inmiddels is het project afgerond.


  • No labels