Quicklinks: [HYDROLIB Projectresultaten] - [HYDROLIB Voortgangsbijeenkomsten]

Voor overheden, adviesbureaus en kennisinstituten zijn data, hydrologische en hydrodynamische simulatiemodellen essentieel bij hun werk aan watervraagstukken. De processen rondom data en simulatiemodellen worden in toenemende mate geautomatiseerd. Deze automatisering versnelt het proces, vraagt (hernieuwde) aandacht voor kwaliteit van brondata, voorkomt (menselijke) fouten en maakt optimalisatie mogelijk. Deze ontwikkelingen vormen de kern van project HYDROLIB.

Het doel van HYDROLIB is het realiseren van een gedeelde softwarebibliotheek voor een geautomatiseerde workflow van hydrologische en hydrodynamische modellering, beschikbaar in een open community van ontwikkelaars en gebruikers.

Een set kernalgoritmes en tools voor interactie met de D-HYDRO Suite 1D2D voor oppervlaktewater en de HyDAMO-datastandaard, zorgen dat adviesbureaus deze ontwikkelingen niet zelfstandig en dubbelop hoeven te doen. Voor overheden geeft een gestandaardiseerde toolset bovenop  de datastandaarden meer duidelijkheid in hun modelleertrein. De adviesbureaus kunnen voortbouwen op deze toolset in geavanceerdere tools voor watermanagement en analyse van toekomstscenario’s.

HYDROLIB gaat op Python gebaseerde data- en softwaretools bevatten voor:

  • Consistentie en validatie modelinvoer;
  • Modelgeneratie vanuit HyDAMO-brondata;
  • Snel en automatisch simuleren (stochastische reeksen of optimalisatie), lokaal of in een cloud;
  • Reproduceerbare uitkomsten en nabewerking.


Ook wordt onderzoek gedaan naar de plaats van  menselijke modelleerkeuzes binnen geautomatiseerde workflows. Tenslotte wordt een HPC-versie van D-HYDRO Suite 1D2D ontwikkeld.


Meer informatie:


  • No labels