In dit project wordt gekeken naar de emissie van methaan en CO<sub>2</sub> bij nat grondverzet, zoals verondiepingen en aanleg van eilanden. Daarvoor wordt (voor het eerst bij dit soort werkzaamheden) een Eddy-Covariance meetmast ingezet. De producten zijn dan ook gericht op het reasliseren van de eerste meetresulaten en op het opstellen en valideren van monitoringsplannen. Eerste resultaten komen eind 2022 beschikbaar en zijn gekoppeld aan het project Duurzaam Nat Grondverzet (DuNaG). 

  • No labels