Waarom TKI TIM?
De komende jaren wil het nieuwe kabinet stevig investeren in energie-infrastructuur, in de verbindingen tussen stad en regio en in het wegwerken van achterstanden in onderhoud. Bij dit type projecten lopen partijen niet zelden aan tegen onverwachte geohydrologische problemen die kunnen leiden tot vertragingen, kostenoverschrijdingen, (imago)schade en ongewenste noodoplossingen. Hoe kunnen geohydrologische risico’s worden voorkomen? Verschillende studies geven ongeveer hetzelfde antwoord op deze vraag: De juiste kennis moet op het juiste moment en op de juiste plek in het ontwerp- en bouwproces, worden ingebracht. Dit vraagt om intensieve samenwerking tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers, omgevingspartijen en ingenieursbureaus. Een samenwerking die wordt ondersteund door goed opgeleid technisch personeel en goed vindbare en overdraagbare kennis en data. Dit TKI project geeft invulling aan deze wensen door de ontwikkeling van een geohydrologische gereedschapskist en opleiding van partijen die van deze gereedschapskist gebruik maken.

Wat wordt ontwikkeld in dit project?
Het project gebruikt een geohydrologische toolbox van TU Delft, TIM als uitgangspunt. TIM is gebaseerd op analytische elementen, goed gevalideerd en open source beschikbaar. In opdracht van Rijkswaterstaat is TIM vanaf 2020 doorontwikkeld. Er is een koppeling beschikbaar met het open source GIS platform, QGIS en het is mogelijk om data van ondergrondmodellen van NHI in te lezen. TIM Rekenfiles zijn te koppelen aan de probabilistische toolkit van Deltares. In overleggen met potentiele projectpartners heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden van wensen en prioriteiten. Deze inventarisatie heeft geresulteerd in een activiteitenplan voor dit TKI project. De activiteiten bestaan o.a. uit het toevoegen van functionaliteit, het koppelen van TIM aan schademodellen en andere databronnen en het opzetten cursusmateriaal. De source code van TIM is beschikbaar via https://github.com/mbakker7/timml (stationair) en https://github.com/mbakker7/ttim (tijdsafhankelijk). De Qgis-plugin via https://deltares.github.io/QGIS-Tim/ . Op tim-groundwater (github.com) staat een aantal voorbeelden van TIM toepassingen. Uitgebreide tutorials staan onder QGIS-Tim - Tutorials (deltares.github.io).

Wat is een TKI project?
Met Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)-toeslag stimuleert het ministerie van Economische Zaken Privaat-Publieke Samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven. Voor dit samenwerkingsproject willen Deltares en TU Delft een TKI toeslag aanvragen bij de TKI Deltatechnologie. De TKI toeslag wordt gerealiseerd door dat private en publieke partijen in dit samenwerkingsproject investeren. Voor iedere geïnvesteerde Euro (cash) of uur (kind) ontvangen onderzoeksinstellingen (Deltares en TU Delft) ca. 40% TKI toeslag. De resultaten van een TKI project worden aan het einde van het project openbaar beschikbaar.

Wie doen er mee?
Antea Group Nederland, Artesia Water, Koninklijke Bouwend Nederland, CRUX Engineering BV, Mattijs Borst, Deltares, Fugro, Heijmans, GEONIUS, Mos Grondmechanica B.V., Basisregistratie Ondergrond, Royal HaskoningDHV, Rijkswaterstaat, SIKB - Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie, Sweco, Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica B.V., TU Delft , Van Hattum en Blankevoort , HENK VAN TONGEREN Water & Techniek, Wiertsema & Partners B.V. https://pjmilieu.nl/ , TNO

Informatie en vragen?

Joris van Ruijven, joris.vanruijven@deltares.nl

Huite Bootsma, huite.bootsma@deltares.nl

Hans van Meerten, hans.vanmeerten@deltares.nl

Presentaties startoverleg 1 November 2022

Presentaties webinar 1 juni 2023

Presentaties 2e cursusdag 14 september 2023

Presentaties slotbijeenkomst 16 april 2024  • No labels