This is the home of the Urban Strategy Project of TNO where Deltares is involved to add water related models - Ground Water, Surface Water and Water Risk models.

From Deltares Frans Roelofsen (BGS) and Juzer Dhondia (ZWS) working together with the team of TNO to implement these models within Urban Strategy Project.

Projectinformatie

Projectleider:       ir. Frans Roelofsen (Afdeling Stedelijk Water- en Bodembeheer
e-mail:                frans.roelofsen@deltares.nl
telefoon:             088-3357149_
Projectwebsite:   Urban Strategy - TNO (met introductie film!!)
Factsheet (PDF): factsheet

Projectbeschrijving:

-----------------------------------------------------------------
Urban Strategy is een instrument waarvan de ontwikkeling is gestart door TNO. Deltares is ook aangehaakt.

In het interactieve, besluitvorming ondersteunende systeem Urban Strategy brengt TNO/Deltares haar deskundigheid over de lokale leefomgeving bijeen. Denk aan onderwerpen als luchtkwaliteit, geluid, bereikbaarheid, veiligheid, groen en water. Urban Strategy combineert dit en biedt integraal inzicht in de leefomgevingskwaliteit bij verschillende ingrepen in de omgeving.

Urban Strategy biedt een overzicht van de bebouwde omgeving. Daarin kunnen interactief veranderingen aangebracht worden (bijvoorbeeld: woonwijk erbij, weg afsluiten, alleen schone vrachtwagens toelaten in milieuzone, enz.) en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van de leefomgeving worden onmiddellijk getoond. Dit wordt gedaan met state-of-the-art rekenmodellen voor de volgende onderwerpen:

 • Verkeer (intensiteit en bereikbaarheid);
 • Luchtkwaliteit;
 • Geluid (niveau, hinder, slaapverstoring);
 • Externe veiligheid (groeps- en plaatsgebonden risico);
 • Grondwaterstromen en -standen;
 • Toegankelijkheid van groen;
 • Bezonning en slagschaduw;
 • Duurzaamheid (bv. klimaateffecten);
 • Kosten en baten van sloop/nieuwbouw.
 • Interactieve planvorming

Plaatst u bijvoorbeeld een kantoorgebouw, dan wordt binnen enkele seconden de verkeersituatie aangepast met het extra woon-werkverkeer, de gevolgen voor geluid- en de lucht¬verontreiniging worden getoond, eventuele invloed op groepsrisico's wordt in beeld gebracht, schaduwwerking op de omgeving is te zien, evenals indicatoren die klimaateffecten beschrijven. Wordt ergens een wijk aangelegd dan zal naast genoemde aspecten ook grondwater een rol spelen. Dit zijn voorbeelden. U kunt ook de verkeerssituatie wijzigen, woningen slopen, een vijver in een wijk aanleggen, enz. In het laatste geval kunt u zich focussen op grondwatereffecten, maar Urban Strategy verwerkt ook de invloed op de geluidoverdracht en desgewenst wordt dit meteen ook getoond. De invloed ook buiten het gebied waar de ingreep plaatsvindt, is direct te zien. U kunt Urban Strategy al inzetten bij uw eerste conceptplannen door gebruik te maken van een 'bouwdoos' waaruit u elementen sleept naar een plek in de kaart. Maar ook plannen die al gedetailleerd zijn uitgewerkt kunnen bv uit een ontwerpprogramma worden ingelezen.

Deskundige begeleiding
TNO helpt u graag om effectief gebruik te maken van Urban Strategy. Zo voeren we eerst de gegevens in die u aanlevert voor de zogenoemde nulsituatie zoals actuele digitale kaarten van de gemeente en gegevens over de huidige verkeersstromen, demografische gegevens en waterhuishouding. We kunnen ons hierbij beperken tot gegevens over onderwerpen die voor u relevant zijn.

Daarna kunnen we u begeleiden bij:

 • Verkennen van nieuwe situaties;
 • Evalueren van de ontstane situaties;
 • Zoeken naar oplossingen voor knelpunten.

Ook kunnen we u helpen de resultaten te presenteren en de argumenten voor of tegen bepaalde planvarianten toe te lichten aan betrokken partijen.

Navigate space