Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


15 oktober 2020

Doe-het-zelf nitraatmetingen met de Nitraat App

14 september 2020

Installatie van Sorbicells voor metingen van gemiddelde nutriëntenconcentraties over een langere periode

8 september 2020

Detailmetingen met drijvende zoutconcentratiesensor en bemonsteringen


30 juli 2020

Corona-proof projectoverleg in het veld, rood water in de Vuursteentocht (ijzeroxides / roest)

3 maart 2019

Plasvorming vanuit de ruimte (satellietbeeld) en vanaf de grond

21 november 2019

Installatie van eerste sensoren voor waterkwaliteitsmetingen (zuurstof en zoutconcentratie)

  • No labels