Nederlands-Franse samenwerking binnen project GO-FRESH

In het project GO-FRESH (Geohydrological Opportunities FRESH water supply) onderzoekt Deltares in een consortium in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor landbouw kunnen vergroten in gebieden die onafhankelijk zijn van het hoofdwatersysteem.

Hierbij wordt de ondergrond gebruikt voor opslag van zoetwater in perioden van wateroverschot voor gebruik in droge perioden. In Zeeland draaien sinds 2013 een drietal proeven, die veelbelovend lijken voor de beschikbaarheid van zoet water voor de landbouw.

Deltares werkt samen met het Franse bedrijf ImaGeau om veranderingen in zoutconcentraties in het grondwater te monitoren. De Subsurface Monitoring Device (SMD) ontwikkeld door imaGeau meet in een boorgat de geleidbaarheid van de ondergrond en het grondwater. Als het grondwater verzoet of verzilt verandert deze geleidbaarheid en de SMD legt deze trends vast. De metingen met hoge resolutie in de tijd (dagelijks) en ruimte (10-20 cm nauwkeurigheid verticaal) worden direct naar een website verstuurd en kunnen dus op afstand bekeken worden. De belangrijke toepassing van de SMD is binnen het project GO-FRESH.

ImaGeau meet bij De Kreekrug Infiltratie Proef de groei van de zoetwaterlens in het zoute grondwater. Uit deze metingen blijkt het succes van de proef: Na slechts enkele maanden infiltratie van regenwater zien we al goede resultaten. De SMD wordt door ImaGeau verder verfijnd door vergelijking met andere meettechnieken die in deze proef gebruikt worden (EM-Slimflex, CVES, grondwatermonsters, sonderingen van Fugro) om zowel de kwaliteit als gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren.

Ondertekening samenwerking in aanwezigheid van premier Rutte en president Hollande
In het Scheepvaartmuseum in Amsterdam is 20 januari een samenwerkingsovereenkomst getekend door Laurent Depraz, president ImaGeau en Maarten Smits, algemeen directeur Deltares. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van president Hollande en premier Rutte.
Het consortium voor dit Kennis voor Klimaatproject bestaat uit Deltares (trekker), Alterra, KWR, Acacia en Hogeschool Zeeland.

Maarten Smits en Laurent Depraz ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst

links naar sites:

Kennis voor Klimaat
Deltares internet
STOWA
Groene Ruimte
Dutchwatersector

  • No labels