De Open Dag
Maandag 26 augustus 2013 vond de Open Dag GO-FRESH plaats in Oostkapelle, op het terrein van Wim van Nieuwenhuijzen.

GO-FRESH is een Kennis voor Klimaat-project in de Zuidwestelijke Delta. Er wordt onderzoekt in hoeverre lokale maatregelen de beschikbaarheid van zoet water voor de landbouw kunnen vergroten in gebieden onafhankelijk van het hoofdwatersysteem.

Bij deze bijeenkomst staan de kansrijke oplossingen voor robuuste ondergrondse zoetwatervoorziening op agrarische bedrijven centraal. Er is kennis gemaakt met de concepten die in de showcases zijn uitgewerkt, waarbij de betrokken ondernemers en onderzoekers uitleg gaven.

Youtube video GO-FRESH|

Filmpje (Uitleg 3 proeven, 4m20s): kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening

Filmpje (Kreekrug Infiltratie Proef in bedrijf, 2m39s)

Het project richt zich op robuuste regenwaterlenzen in zoute kwelgebieden en het vergroten van de zoetwatervoorraad in kreekruggen. Binnen GO-FRESH zijn 3 showcases bij agrarische ondernemers gestart:

Overzicht van alle werkpakketten

  1. DRAINS2BUFFER Poster: Vergroten/behouden zoetwatervoorraad in dunne regenwaterlenzen door slimme diepe drainage.
  2. De Kreekrug Infiltratie Proef Poster gebruikers en Poster meettechnieken: Toename zoetwatervoorraad in kreekrug door infiltratie oppervlaktewater.
  3. The Freshmaker Poster: Toename zoetwatervoorraad in een kreekrug door injectie zoetwater en onttrekking zout grondwater.

Poster werkpakket economische haalbaarheid
Poster werkpakket kennistransfer

Excursie
Er vonden ook excursies plaats, o.a. naar de Kreekrug Infiltratie Proef waarbij agrariërs die ook deelnemen aan De Waterhouderij, uitleg gaven.

Het consortium
Het consortium bestaat uit Deltares (trekker), Alterra, KWR (Watercycle Research Institute) en HZ University of Applied Sciences.
Hierbij wordt de ondergrond gebruikt voor opslag van het zoete water in perioden van wateroverschot, zodat het te gebruiken is in droge perioden.

  • No labels