Algemeen

Volledige projectvoorstel Climate Proof Fresh Water Supply
Officiele website van thema 2: Climate-proof Fresh Water Supply

Rapportages

2012: Opties voor een klimaatbestendige zoetwatervoorziening in Laag Nederland

2012: Balancing supply and demand of fresh water under increasing drought and salinisation in the Netherlands

Project Joost Delsman (WP2.1):
Adaptatie aan droogte en verzilting in het gekoppelde grondwater - oppervlaktewatersysteem

Plan van aanpak

Project Pieter Pauw (WP2.2):
Onderzoek naar regenwaterlenzen in kustgebieden op verschillende schaalniveaus

Plan van aanpak

Nieuwsbrief

download april 2012
download feb 2013

Presentaties

2011 02 23: Stuurgroep KvK:

Impacts of climate change on a coastal groundwater system in The Netherlands: anthropogenic processes and climate change

2012 05 07: Begeleidingsgroep WP2 KvK:

'Stand van zaken Onderzoek WP2 en relatie met andere projecten' Gualbert Oude Essink
'Adapting to drought and salinisation in the coupled groundwater - surface water system' Joost Delsman
'Onderzoek naar regenwaterlenzen in kustgebieden op verschillende schaalniveaus' Pieter Pauw

Deliverable:

Overview of common field measurements; applicable in the research on freshwater lenses in coastal areas by Pieter Pauw

  • No labels