Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

De laatste release van de Regioscan Zoetwatermaatregelen is te downloaden van de Regioscan Zoetwatermaatregelen gitlab repository.

 

Voor het uitvoeren van de Regioscan Zoetwatermaatregelen is een python distributie nodig. De gebruikershandleiding gaat uit van Anaconda python (Open source). Deze is te downloaden van: https://www.anaconda.com/download/

iMOD is handig voor het bekijken van de verschillende in- en uitvoerkaarten. iMOD is - na kostenloze registratie - te downloaden van: https://oss.deltares.nl/web/imod/deltares-executables-of-imod