Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

In het Management Modelrunscherm zijn de volgende tabbladen beschikbaar:

 • Overzicht voorspellingen
  In het tabblad 'Overzicht voorspellingen' staan alle workflows weergegeven die op dat moment in de centrale database beschikbaar zijn.

 • Actuele voorspellingen
  In het tabblad 'Actuele voorspellingen' staan alle goedgekeurde workflows weergegeven. Na het draaien van een workflow komen de resultaten niet direct beschikbaar in het NWM. Om een specifieke workflow in het NWM te kunnen bekijken moet deze goedgekeurd zijn. Het goedkeuren van een workflow gaat als volgt (zie ook figuur BB.1):
  1. Open het tabblad 'Actuele voorspellingen' door het aan te klikken.
  2. Selecteer een geslaagde berekening (bijv. ZW_LHM_REF2015S0) in het onderste deel van het venster.
  3. Klik op de knop 'Goedkeuren'.
  4. De berekening wordt nu zichtbaar in het bovenste deel van het venster en kan door de gebruiker bekeken worden, zie: Resultaten bekijken in het NWM.

 • Verlooptijdstip voorspelling
  In het tabblad 'Verlooptijd voorspelling' staan alle verlooptijden van de workflows die de gebruiker zelf mag verwijderen. De verlooptijd van een workflow geeft aan over hoeveel tijd deze verwijderd zal worden. De gebruiker kan het verlooptijdstip aanpassen met een druk op de knop 'Wijzig verlooptijdstip' of een workflow direct verwijderen met een druk op de knop 'Verwijderen'.

...