Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tabel UZ.2. Bestandsnamen van de NetCDF bestanden ingedeeld per model en topology en workflow naam.
Gebied - modelTopology naamWorkflow naamNetCDF bestandsnaamInhoud NetCDF
LHM         export LHM dataZW_LHMExportArchiveZW_LHM_DM_LevelPoints.ncBevat waterbalans per knoop met waterstand (LevelPoints) uit het Distributiemodel (21 stations).
ZW_LHM_DM_Knopen_Variabelpeil.ncBevat ontrekkingen en lozingen per knoop uit het Distributiemodel (289 21 stations).
ZW_LHM_DM_Districten.nc

Bevat de gewenste ontrekkingen en lozingen en de reductie (incl. de oorzaak) per district gegenereerd met

het Distributiemodel (244 stations).
ZW_LHM_DM_Knopen_Balans.nc

Bevat een waterbalans op de DM-knopen gegenereerd voor het

oppervlaktewater met het Distributiemodel (244 stations).
ZW_LHM_DM_KnoopBalansRegions.nc

Bevat een geaggregeerde waterbalans over DM-knopen gegenereerd voor het

oppervlaktewater met het Distributiemodel (7 stations).
ZW_LHM_DM_FlowPoints.ncBevat de debieten en gevraagd en tekort doorspoeldebiet over takken gegenereerd met het Distributiemodel (327 stations).
ZW_LHM_DM_KnoopDistrict.ncBevat debieten die zijn uitgewisseld tussen de Mozart districten en Distributiemodel knopen (660 stations).
ZW_LHM_grids_Modflow.ncBevat de gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstand en kwelflux per jaar gegenereerd met Modflow (250x250 m grid).
ZW_LHM_grids_Agricom.ncBevat o.a. schade en gewasgroei door droogte gegenereerd met Agricom (250x250 m grid).
ZW_LHM_grids_Metaswap.ncBevat o.a. neerslag en verdamping gegenereerd met Metaswap (250x250 m grid).
ZW_LHM_MozartDistrict.nc

Bevat een waterbalans gegenereerd voor het regionale

oppervlaktewater met MOZART. Aggregatie op verschillende niveau's beschikbaar per district (244).

ZW_LHM_MozartRegio.nc

Bevat een waterbalans gegenereerd voor het regionale

oppervlaktewater met MOZART. Aggregatie op verschillende niveau's beschikbaar per waterhuishoudkundige gebieden (17) en knelpuntgebieden (5).

ZW_Chloride.ncBevat Cl-concentraties op 10 min basis in de Rijn-Maasmonding gegenereerd met het SOBEK-RE NDB model (24 stations)
ZW_WABES_Chloride.ncBevat Cl-concentraties op 10 min basis in de Rijn-Maasmonding gegenereerd met het SOBEK-RE NDB model (44 stations)
LSM   export LSM dataZW_LSMExportArchiveZW_LSM_WL_IJsselmeer.ncBevat daggemiddelde waterstand op IJsselmeer gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (4 stations)
ZW_LSM_WL_Markermeer.ncBevat daggemiddelde waterstand op Markermeer gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (2 stations)
ZW_LSM_Q_V.ncBevat daggemiddelde debiet en stroomsnelheid op een selectie van locaties gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (167 stations)
ZW_LSM_WL_WD.ncBevat daggemiddelde waterstand en waterdiepte op een selectie van locaties gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (424 stations)
LSMLT     export BIVASZW_ExportBivasZW_LSMLT_Export_BIVAS_WL_Vaardiepte.ncBevat daggemiddelde waterstand en vaardiepte op selectie van locaties voor BIVAS scheepvaartmodel gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (469 stations)
ZW_LSMLT_Export_BIVAS_Q_V.ncBevat daggemiddelde debiet en stroomsnelheid op selectie van locaties voor BIVAS scheepvaartmodel gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (467 stations)
export other LSM Light dataZW_LSMLTExportArchiveZW_LSMLT_WL_IJsselmeer.ncBevat daggemiddelde waterstand op IJsselmeer gegenereerd met het Landelijk Sobek Model Light (4 stations)
ZW_LSMLT_WL_Markermeer.ncBevat daggemiddelde waterstand op Markermeer gegenereerd met het Landelijk Sobek Model Light (2 stations)
ZW_WABES_LSMLT.ncBevat daggemiddelde waterstand en debiet gegenereerd met het Landelijk Sobek Model Light (waterstand: 149 stations / debiet: 152 stations)
export VONKZW_LSMLTVONKExportArchiveZW_LSMLT_VONK_Kunstwerken.nc

Bevat daggemiddelde waterstanden en debieten rondom RWS-kunstwerken voor het project VONK gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (111 stations)

ZW_LSMLT_VONK_PeilLocs.nc

Bevat daggemiddelde waterstanden op selectie locaties in het RWS beheergebied voor het project VONK gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (255 stations)

LTMLTexport LTM Light dataZW_LTMLTExportArchiveZW_LTMLT.nc

Bevat daggemiddelde watertemperatuur en bijdrage van lozing en lozingscapaciteit genereerd met het Landelijk Temperatuur Model (64 stations)

...