Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

In het NWM kunnen voor het onderdeel Zoetwater voor de modellen LHM, LSM en LSM Light ook langjarige berekeningen uitgevoerd worden. De gebruiker kan vooral (buiten de NWMstappen voor het starten van een langjarige berekening zijn als volgt:  

  1.  Open het 'Starten workflow' scherm (zie ook Workflows starten: Expert).
  2. Klik op de knop 'Voorbereide taak uitvoeren...'. Deze knop is in figuur LBS.1. aangegeven met een rood vierkant.
  3. Zoek de gewenste langjarige berekening op in het scherm dat zich opent.
    Standaard staat een set aan XML scripts klaar op \\bhldmpod01.knmi.nl\FewsGUI\BatchRunsViaGUI\ (figuur LBS.2). Voor een overzicht van deze scripts zie tabel LBS.1
  4. Na het openen van het bestand start de berekening direct. Het is dus belangrijk om gelijk de juiste berekening te selecteren.

De gebruiker kan (buiten de Delft-FEWS interface om) ook zelf een opeenvolgende reeks van jaren definieren om uit te rekenen. Dit type berekeningen moet voorgedefinieerd worden met een XML script . Standaard staat een set aan XML scripts klaar op ... (welke locatie?). Voor een overzicht van deze scripts zie tabel 1.3.

...

doet de gebruiker door in een XML bestand een volledige beschrijving van de taken die Delft-FEWS moet uitvoeren op te nemen. Het zelf aangemaakte xml bestand dient lokaal klaargezet te worden (bijv. op de C-schijf; de \\bhldmpod01.knmi.nl\FewsGUI\BatchRunsViaGUI\ heeft geen schrijfrechten); vanuit de applicatie kan het lokaal opgeslagen bestand gebruikt worden vergelijkbaar met de start van één van de standaard scripts (stap 4). Een beschrijving van het aanpassen of maken van een XML-script staat beschreven bij Aanpassing batchscripts.

 

Image Added

 Figuur LBS.1. Het 'Starten workflow' scherm waarin met een rood vierkant de locatie van de 'Voorbereide taak uitvoeren...' knop is aangegeven.

Image Added

Figuur LBS.2. De locatie van de batchscripts op de rekencomputers van het NMDC.


Tabel LBS.1. Overzicht van de beschikbare meerjarige batchruns voor Zoetwater.
OnderdeelModelSimulatie periodeKlimaatscenarioDeltascenarioZichtjaarStrategieXML bestandsnaam
BasisprognosesLHM1981-20062050G+Druk2050S0

LHM_D2050S0_1981-2006_D2050S0.xml

BasisprognosesLHM1981-20062085G+Druk2085S0LHM_D2085S0_1981-2006_D2085S0.xml
BasisprognosesLHM1981-20062050GRust2050S0LHM_R2050S0_1981-2006_R2050S0.xml
BasisprognosesLHM1981-20062085GRust2085S0LHM_R2085S0_1981-2006_R2085S0.xml
BasisprognosesLHM1981-2006Huidig klimaatReferentie2015S0LHM_REF2015S0_1981-2006_REF2015S0.xml
BasisprognosesLHM1981-20062050WStoom2050S0LHM_S2050S0_1981-2006_S2050S0.xml
BasisprognosesLHM1981-2006

2085W

Stoom2085S0LHM_S2085S0_1981-2006_S2085S0.xml
BasisprognosesLHM1981-20062050W+Warm2050S0LHM_W2050S0_1981-2006_W2050S0.xml
BasisprognosesLHM1981-20062085W+Warm2085S0LHM_W2085S0_1981-2006_W2085S0.xml
BasisprognosesLSM1981-20062050G+Druk2050S0LSM_D2050S0_1981-2006_D2050S0.xml
BasisprognosesLSM1981-20062085G+Druk2085S0LSM_D2085S0_1981-2006_D2085S0.xml
BasisprognosesLSM1981-20062050GRust2050S0LSM_R2050S0_1981-2006_R2050S0.xml
BasisprognosesLSM1981-20062085GRust2085S0LSM_R2085S0_1981-2006_R2085S0.xml
BasisprognosesLSM1981-2006Huidig klimaatReferentie2015S0LSM_REF2015S0_1981-2006_REF2015S0.xml
BasisprognosesLSM1981-20062050WStoom2050S0LSM_S2050S0_1981-2006_S2050S0.xml
BasisprognosesLSM1981-20062085WStoom2085S0LSM_S2085S0_1981-2006_S2085S0.xml
BasisprognosesLSM1981-20062050W+Warm2050S0LSM_W2050S0_1981-2006_W2050S0.xml
BasisprognosesLSM1981-20062085W+Warm2085S0LSM_W2085S0_1981-2006_W2085S0.xml
BasisprognosesLSM Light1981-20062050G+Druk2050S0LSMLT_D2050S0_1981-2006_D2050S0.xml
BasisprognosesLSM Light1981-20062085G+Druk2085S0LSMLT_D2085S0_1981-2006_D2085S0.xml
BasisprognosesLSM Light1981-20062050GRust2050S0LSMLT_R2050S0_1981-2006_R2050S0.xml
BasisprognosesLSM Light1981-20062085GRust2085S0LSMLT_R2085S0_1981-2006_R2085S0.xml
BasisprognosesLSM Light1981-2006Huidig klimaatReferentie2015S0LSMLT_REF2015S0_1981-2006_REF2015S0.xml
BasisprognosesLSM Light1981-20062050WStoom2050S0LSMLT_S2050S0_1981-2006_S2050S0.xml
BasisprognosesLSM Light1981-20062085WStoom2085S0LSMLT_S2085S0_1981-2006_S2085S0.xml
BasisprognosesLSM Light1981-20062050W+Warm2050S0LSMLT_W2050S0_1981-2006_W2050S0.xml
BasisprognosesLSM Light1981-20062085W+Warm2085S0LSMLT_W2085S0_1981-2006_W2085S0.xml
BasisprognosesLTM Light1981-20062050G+Druk2050S0LTMLT_D2050S0_1981-2006.xml

 

Het kan zijn dat de gebruiker een andere langjarige berekening wil uitvoeren dan voorgedefinieerd is. In dat geval kan de gebruiker een eigen XML script aanmaken. Voorbeelden voor deze scripts zijn beschikbaar gemaakt op de pagina's: LHM voorbeeldscript, LSM voorbeeldscript en LSM Light voorbeeldscript. Een algemene versie van deze langjarige berekeningen is opgenomen in figuur X. De algemene versie bestaat uit twee sommen, een startsom en een opvolgende som. Dit omdat de startsom in een langjarige berekening verschilt van elke opvolgende som. De startsom heeft een koude start, terwijl elke opvolgende som met een warme start begint. De noodzakelijk te controleren en/of aan te passen onderdelen uit de scripts staan beschreven in tabel X en aangegeven in figuur X.

...

Geef aan om welke workflow het gaat.
De workflownamen bestaan uit de letters ZW, de modelnaam LHM, LSM of LSMLT en de workflow klimaatscenario naam:

Workflow klimaatscenario naam (klimaatscenario)
REF2015S0 (Referentie 2015)
R2050S0 (2050G)
R2085S0 (2085G)
S2050S0 (2050W)
S2085S0 (2085W)
W2050S0 (2050W+)
W2085S0 (2085W+)
D2050S0 (2050G+)
D2085S0 (2085G+)

Deze onderdelen worden van elkaar gescheiden door een underscore "_".

Bijvoorbeeld: ZW_LHM_REF2015S0.

...

Geef de T0 op.

LHM sommen moeten altijd op 1 januari starten en eindigen.

LSM en LSM Light sommen moeten altijd op 31 december starten en eindigen.

Deze start- en einddata zijn belangrijk i.v.m. vervolgberekeningen en -aggregaties. Bijvoorbeeld de berekeningen van de gemiddelde hoogste of laagste grondwaterstanden.

...

Geef de periode op waarbinnen naar de invoerdata voor de start van de tweede/opvolgende som gezocht mag worden.

Bij opvolgende sommen die elk 1 jaar duren, liggen deze gegevens altijd tussen de 370 en 360 dagen vóór de T0 van die som.

Image Removed

Figuur X. Langjarig XML script bestaande uit twee sommen. Deze sommen zijn in blauwe blokken aangegeven, één som voor 1981 (A) en één som voor 1982 (B). In rode blokken is aangegeven welke de gegevens bij elk nieuw script altijd gecontroleerd en/of aangepast moeten worden: 1. Beschrijving van de som, de gebruikersnaam en de workflow. 2. De T0. 3. De starttijd in het geval van een koude start (elke eerste som van een langjarige berekening heeft een koude start). 4. De zoekperiode voor de warme start (van toepassing op de tweede en elke opvolgende som).

Zodra een XML script klaar is voor gebruik, kan deze met de knop 'Voorbereide taak uitvoeren..' in het 'Starten workflow' scherm geselecteerd worden (figuur X). Zodra het XML bestand in het NWM geopend wordt, start de workflow direct.

Image Removed

Figuur X. Het 'Starten workflow' scherm waarin met een rood vierkant de locatie van de 'Voorbereide taak uitvoeren...' knop is aangegeven.

 

BasisprognosesLTM Light1981-20062085G+Druk2085S0LTMLT_D2085S0_1981-2006.xml
BasisprognosesLTM Light1981-20062050GRust2050S0LTMLT_R2050S0_1981-2006.xml
BasisprognosesLTM Light1981-20062085GRust2085S0LTMLT_R2085S0_1981-2006.xml
BasisprognosesLTM Light1981-2006Huidig klimaatReferentie2015S0LTMLT_REF2015S0_1981-2006.xml
BasisprognosesLTM Light1981-20062050WStoom2050S0LTMLT_S2050S0_1981-2006.xml
BasisprognosesLTM Light1981-20062085WStoom2085S0LTMLT_S2085S0_1981-2006.xml
BasisprognosesLTM Light1981-20062050W+Warm2050S0LTMLT_W2050S0_1981-2006.xml
BasisprognosesLTM Light1981-20062085W+Warm2085S0LTMLT_W2085S0_1981-2006.xml
BasisprognosesLHM1998-20022050G+Druk2050S0

LHM_D2050S0_1998-2002.xml

BasisprognosesLHM1998-20022085G+Druk2085S0LHM_D2085S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLHM1998-20022050GRust2050S0LHM_R2050S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLHM1998-20022085GRust2085S0LHM_R2085S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLHM1998-2002Huidig klimaatReferentie2015S0LHM_REF2015S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLHM1998-20022050WStoom2050S0LHM_S2050S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLHM1998-2002

2085W

Stoom2085S0LHM_S2085S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLHM1998-20022050W+Warm2050S0LHM_W2050S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLHM1998-20022085W+Warm2085S0LHM_W2085S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLSM1998-20022050G+Druk2050S0LSM_D2050S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLSM1998-20022085G+Druk2085S0LSM_D2085S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLSM1998-20022050GRust2050S0LSM_R2050S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLSM1998-20022085GRust2085S0LSM_R2085S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLSM1998-2002Huidig klimaatReferentie2015S0LSM_REF2015S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLSM1998-20022050WStoom2050S0LSM_S2050S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLSM1998-20022085WStoom2085S0LSM_S2085S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLSM1998-20022050W+Warm2050S0LSM_W2050S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLSM1998-20022085W+Warm2085S0LSM_W2085S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLSM Light1998-20022050G+Druk2050S0LSMLT_D2050S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLSM Light1998-20022085G+Druk2085S0LSMLT_D2085S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLSM Light1998-20022050GRust2050S0LSMLT_R2050S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLSM Light1998-20022085GRust2085S0LSMLT_R2085S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLSM Light1998-2002Huidig klimaatReferentie2015S0LSMLT_REF2015S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLSM Light1998-20022050WStoom2050S0LSMLT_S2050S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLSM Light1998-20022085WStoom2085S0LSMLT_S2085S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLSM Light1998-20022050W+Warm2050S0LSMLT_W2050S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLSM Light1998-20022085W+Warm2085S0LSMLT_W2085S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLTM Light1998-20022050G+Druk2050S0LTMLT_D2050S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLTM Light1998-20022085G+Druk2085S0LTMLT_D2085S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLTM Light1998-20022050GRust2050S0LTMLT_R2050S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLTM Light1998-20022085GRust2085S0LTMLT_R2085S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLTM Light1998-2002Huidig klimaatReferentie2015S0LTMLT_REF2015S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLTM Light1998-20022050WStoom2050S0LTMLT_S2050S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLTM Light1998-20022085WStoom2085S0LTMLT_S2085S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLTM Light1998-20022050W+Warm2050S0LTMLT_W2050S0_1998-2002.xml
BasisprognosesLTM Light1998-20022085W+Warm2085S0LTMLT_W2085S0_1998-2002.xml
WABESLHM zonder zout1911-2011Huidig klimaatReferentie2015S1LHM_REF2015S1Z0_1911-2011.xml
WABESLHM zonder zout1911-2011Huidig klimaatReferentie2015S1LHM_REF2015S2Z0_1911-2011.xml
WABESLHM zonder zout1911-20112050W+Warm2050S2LHM_WS2050S1Z0_1911-2011.xml
WABESLHM zonder zout1911-20112050W+Warm2050S2LHM_WS2050S2Z0_1911-2011.xml