Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Guus Heselmans, GuusHeselmans@meijer-potato.com

 

 

 

Links het zoute perceel en rechts het zoete perceel. De zoutschade is duidelijk aan het bruine loof te herkennen

 

 Demonstratie van de oogst en uitleg van de resultaten tijdens de demodag van 9 september 2015

  

Herstel van het meetnet

 Image Modified

 De spuiten vullen zich langzaam met bodemvocht waarvan het zoutgehalte in het veld wordt gem