Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • de workflow is 'export BIVAS' voor scenario '2015 - Referentie'14'
  • de workflow moet gedraaid worden voor het volledige jaar 2003 (01-01-2003 t/m 31-12-2003)
  • de workflow waar deze workflow van afhankelijk is heeft eerder succesvol gedraaid voor de betreffende periode

...

Controleer vervolgens of voor de combinatie van deze workflow en het relevante scenario data beschikbaar is voor de gewenste periode (dit wordt in meer detail uitgelegd bij Controle benodigde data). Het makkelijkste is om eerst te checken wat de meest recent uitgevoerde run is, door de cursor op 'LSM Light' te plaatsen in het tabblad Interactive (zie figuur VWSZ.3). Dit laat zien dat dit een run van het jaar 1998 is (met een verkeerd ingevulde starttijd en T0*). Dit voorbeeld is voor het jaar 2003, dus er dient verder gezocht te worden. Ook met de Data Viewer is alleen het jaar 1998 te zien (figuur VWSZ.4). De juiste databron ('LSM Light - resultaten') is opgezocht in tabel CBD.1 bij Controle benodigde data.

...

Na de selectie van de workflow is de T0 te zien (zie figuur VWSZ.6, links). Deze wordt vergeleken met de T0 uit de paragraaf T0 Zoetwater. Daar staat voor 'export BIVAS' "DD-MM-YYYY 01:00", met een voetnoot waar het volgende staat: "Willekeurige dag, maand en jaar in de periode 1981- 2006. Exports kunnen draaien voor elke willekeurige periode tussen de T0 en initial (cold) state. Het wordt aanbevolen om een periode van minimaal een paar dagen te gebruiken." Dit voorbeeld wordt gedraaid voor de periode 01-01-2003 t/m 31-12-2003het volledige jaar 2003, dus de T0 dient op 31op 01-1201-2003 2004 01:00:00 gezet te worden (zie figuur VWSZ.6, rechts). LET OP: om een LHM-som voor de periode 1-1-1981 t/m 31/12-1981 door te rekenen moet de T0 waarde worden opgegeven van 01-01-1982 01:00:00. Dit is alleen voor LHM afwijkend.

Figuur VWSZ.6. T0 na selectie workflow (links) en T0 na aanpassing op basis van paragraaf T0 Zoetwater (rechts).

...