Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Voor de Wieringermeer wordt een neerslag afvoermodel gemaakt. Het neerslag afvoermodel vormt de basis van een binnen dit project te ontwerpen en te bouwen Model Predictive Controle regeling voor de Wieringermeer.
  • Voor de pompen van de gemalen Leemans wordt onderzoek uitgevoerd naar rendement in relatie opvoerhoogte en energiegebruik. Voor de pompen in de gemaal Leemans wordt optimaal rendementssoftware regeling ontworpen en gebouwd. Voor gemaal Lely is dit niet nodig daar dit gemaal alleen draait in periode van veel neerslag en niet voorzien is van een toerenregeling en een vaste opvoerhoogte kent.
  • Voor de Wieringermeer wordt een energieregeling ontworpen en gebouwd. Binnen deze regeling wordt op basis van energieprijzen, getijde en rendement van de pompen wordt de meest optimale inzetperiode bepaald en de bemaling ingezet. Het verwachte stroomgebruik van de gemalen Leemans en Lely wordt aangeleverd aan de energieleverancier van HHNK. Hiervoor wordt de bestaande infrastructuur bij HHNK en Eneco ingezet.
  • Voor de Wieringermeer wordt de CO2 reductie berekend na inzet van bovengenoemde optimalisatieregelingen (MPC, rendementsregeling en energieregeling)


Rapportage Slim Malen Pilot HHNK.pdf