Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Daarnaast zijn er een literatuuronderzoek en scriptie beschikbaar van Bram Wijnants, een stagair vanuit de opleiding Land- en Watermanagement aan Van Hall Larenstein. Er is samen met Rijkswaterstaat en Deltares onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om plastic afval af te vangen met behulp van bellenschermen. Dit idee was het winnende idee uit de River Free Mekathon prijsvraag gewonnen door Team The Great Bubble Barrier. Het literatuuronderzoek omvat de bestaande literatuur omtrent plastic afval, het meten ervan en het werkingsprincipe van bellenschermen beschrijven. De kennis uit het literatuuronderzoek geeft ook inzicht over de testprocedure voor de Scheldegoot en het monitoringsplan voor de IJssel. Daarnaast zijn er voorafgaand aan de pilot testen uitgevoerd in de stroomgoot bij Deltares. Dit voortraject naar het monitoringsplan Het literatuuronderzoek is beschreven in de onderstaande scriptie.

Tot slot zijn er nog twee presentaties beschikbaarslotte is nog de eindpresentatie beschikbaar die alle resultaten bespreekt: