Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Voor de factsheets levert Deltares een bijdrage aan een korte morfologische analyse met daarbij een aanbeveling voor het wel/niet suppleren in de desbetreffende locatie. Het updaten van oude en opzetten van nieuwe factsheets zal worden uitgevoerd naar behoefte vanuit kustlijnzorg.