Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Page properties
hiddentrue
label
Panel
Section
Column
width50%

 www.youtube.com/watch?v=AGXNP…

Slim malen koppelt weersverwachtingen, getijdenbewegingen en bergingscapaciteit aan de gemalen in Nederland. Dit levert een energiebesparing op van orde 25 G...

Open link

Column
width50%

Widget Connector
width350
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=AGXNP_9F3nY
height240