Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Een Beheerbibliotheek bevat per kustvak de kennis over de werking van het kustsysteem (morfologie, ecologie en socio-economie) en effecten van suppleties. Een dergelijk overzicht maakt kennis praktisch toepasbaar, bijvoorbeeld voor het opstellen van een suppletieprogramma voor het betreffende kustvak.
Rijkswaterstaat Waterdienst en Deltares zijn in 2012 gestart met het invullen van de Beheerbibliotheek. Sinds 2016 zijn alle kustvaken beschreven. In 2017 is begonnen met het updaten van de verouderde kustvakken. Om de gebruikersgroep van de beheerbibliotheken te vergroten (ook waterschappen en beheerders), wordt een nieuwe opzet van de beheerbibliotheek gemaakt. Er wordt een update van twee beheer­bibliotheken uitgevoerd volgens de nieuwe opzet: Terschelling (uit 2015) en Texel (uit 2014).

Het onderstaande kaartje werkt het beste in Google Chrome. Soms is het noodzakelijk om de pagina te verversen voordat de juiste kaart wordt weergeven.

 Voor de Voor de factsheets levert Deltares een bijdrage aan een korte morfologische analyse met daarbij een aanbeveling voor het wel/niet suppleren in de desbetreffende locatie. Het updaten van oude en opzetten van nieuwe factsheets zal worden uitgevoerd naar behoefte vanuit kustlijnzorg. 

...