Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stand van zaken: het veldwerk is uitgevoerd. De eindresultaten worden zomer 2022 in een eindrapportage gepresenteerd. Ook wordt er een Symposium georganiseerd, de insteek is dan broeikasgassen in het water- en bodemsysteem, dus iets breder dan BlueCAN alleen.


Image Added