Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Presentaties: 20220322 TKI Dutch Coastline Challenge - workshop Deventer (alle presentaties).pptx

Agenda

Juni 2022 #9: afsluiting fase 2Mei 2022 #8: ontwerpsessieBegin april
DatumActiviteit

Maart 2023 

Oplevering syntheserapport WP5

 

Stuurgroep DCC coalitietafel (terugkoppeling resultaten & bespreken vervolgstappen)

 

Consortium-meeting #12: Workshop met waterbouwsector in Amersfoort

December 2022

Oplevering producten WP1-4

 

Consortium-meeting #11: Evaluatie samenwerking & afspraken afronding

 

Presentatie bij Waterbouwdag

 

Presentatie bij Symposium Dynamisch Kustbeheer

 

Stuurgroep DCC coalitietafel (offer you can't refuse)

 

Consortium-meeting
Medio april 2022Intern voortgangsrapport fase 2
#10: Kick-off fase 3 

 

Stuurgroep DCC coalitietafel (narratieven voor eindresultaat)

 

Consortium-meeting #9: Afronding fase 2 & vooruitblik fase 3

Mei

2022

Oplevering rapport Arcadis: verkenning vergunbaarheid alternatieven

 

Consortium-meeting #8: Workshop met waterbouwsector in Deventer 

 

Consortium-meeting #7: ontwerpsessie integrale alternatieven WP2-3-4 → waar verder mee experimenteren?

 

Consortium-meeting #6: afsluiting fase 2a - vergelijking alternatieven op afwegingskader voor 1 locatie

 

Werksessie alternatieven WP2&3 scoren op afwegingskader 

 

Stuurgroep DCC coalitietafel (aanscherping prioriteiten eindresultaat)

 

Oplevering rapport WP1: systeemkennis & benchmark

 

Consortium-meeting #5: Kick-off 2e fase

 

Presentatie bij ENW Kust

 

Stuurgroep DCC coalitietafel (bijsturing fase 2prioriteren doelstellingen)

 

Consortium-meeting #4: conclusies & evaluatie samenwerking 1e fase

 

Stuurgroep DCC coalitietafel (terugkoppeling/bijsturing fase 1)

 

Consortium-meeting #3: selectie, uitwerking & integratie alternatieve 1e fase

 

Consortium-meeting #2: planning 1e fase en raakvlakken WPs

 

Consortium-meeting #1: raakvlakken met aanpalende uitvoerings/onderzoeksprogramma’s

 

Presentatie bij Programma Overleg Kust (Rijkswaterstaat)

 

Kick-off met werkpakket(WP)-trekkers

 

Contract ondertekend door alle partners

...