Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Section


Column
width20%

Klik hier voor meer informatie over DIV


Auibutton
titleHomepage DIV
typesubtle
url/display/HWBPDIV

Auibutton
titleMacrostabiliteit
typesubtle
url/display/HWBPMacro/HWBP-DIV+Gebruikersplatform+Macrostabiliteit

Auibutton
titlePiping
typesubtle
url/display/HWBPPiping/HWBP-DIV+Gebruikersplatform+Piping

Auibutton
titleBekleding/Dijkerosie
typesubtle
url/display/HWBPBekleding/HWBP-DIV+Gebruikersplatform+Bekleding

Auibutton
titleNWO
typestandard
url/display/HWBPNWO/HWBP-DIV+Gebruikersplatform+Niet-Waterkerende+Objecten

Column
width1%
Column
width70%

Section


Column
width20%

Livesearch
spaceKeyHWBPNWO

Page Tree
startDepth2


Column
width80%


Info
iconfalse

Dit HWBP gebruikersplatform van De Innovatieversneller (DIV) biedt actuele informatie over het met innovatieve methoden ontwerpen en beoordelen van dijken met Niet-Waterkerende Objecten (NWO).

Vanuit HWBP-DIV is met betrekking tot Niet-waterkerende Objecten (NWO) de ontwikkeling voorzien van publicaties voor zowel de gemeenschappelijke aspecten als voor de specifieke aspecten voor Bebouwing, Wegen, Kabels & Leidingen en Natuurwaarden. Kabels & Leidingen krijgt daarbij als eerste invulling. Voor de beoordeling en het ontwerp ter plaatse van nabijgelegen of kruisende leidingen wordt voortgebouwd op de resultaten van de 'Projectoverstijgende Verkenning Kabels&Leidingen' (POV-KL), die ook op dit gebruikersplatform zijn te vinden.

Image ModifiedRecently Updated
typespage
showProfilePictrue
max5
spacesHWBPNWO
themesocial