Klik hier voor meer informatie over DIV

Homepage DIV

Macrostabiliteit

Piping

Bekleding/Dijkerosie

NWO

KunstwerkenDit HWBP gebruikersplatform van De Innovatieversneller (DIV) biedt actuele informatie over het met innovatieve methoden ontwerpen en beoordelen van dijken met Niet-Waterkerende Objecten (NWO).

Vanuit HWBP-DIV is met betrekking tot Niet-waterkerende Objecten (NWO) de ontwikkeling voorzien van publicaties voor zowel de gemeenschappelijke aspecten als voor de specifieke aspecten voor Bebouwing, Wegen, Kabels & Leidingen en Natuurwaarden. Kabels & Leidingen krijgt daarbij als eerste invulling. Voor de beoordeling en het ontwerp ter plaatse van nabijgelegen of kruisende leidingen wordt voortgebouwd op de resultaten van de 'Projectoverstijgende Verkenning Kabels&Leidingen' (POV-KL), die ook op dit gebruikersplatform zijn te vinden.

  • No labels