Homepage DIV

Macrostabiliteit

Piping

Bekleding/Dijkerosie

NWO

KunstwerkenDe Innovatieversneller (DIV) maakt deel uit van de Kennis- en Innovatieagenda van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). DIV stimuleert en versnelt de toepassing en doorwerking van slimme en innovatieve oplossingen in het HWBP. 

De Innovatieversneller geeft overzicht van beschikbare en benodigde kennis in de HWBP-projecten en verbindt innovaties en projecten met elkaar. Dat gebeurt vanuit de rol als innovatiemakelaar. Hiermee wordt de kennismotor van het HWBP-programma ondersteund. De Innovatieversneller biedt daarbij:

  • Projectinnovatiesupport. Ondersteunen van de projecten, specifiek gericht op vragen over toepassing of doorontwikkeling van innovaties binnen een versterkingsproject.

Stel je vraag direct via div@wsrl.nl!

  • Innovatieversnelling op specifieke onderwerpen. Opvullen van kennishiaten bij innovatieve oplossingen. Denk aan uitvoering of begeleiding van een specifieke inhoudelijke slag of doorontwikkeling die nodig is voor opschaling naar toepassing in andere projecten.
  • Kennisdoorwerking- en borging. Zorgen voor projectoverstijgende kennisdoorwerking en -borging.  Onder andere door overzicht in de ontwikkelde kennis en technieken te creëren. Daarbij gaat het over volwassenheid van de innovaties, het toepassingsbereik en acceptatie door de omgeving.

Voor meer informatie, zie de webpagina www.hwbp.nl/div en volg ons op LinkedIn https://www.linkedin.com/company/de-innovatieversneller/?viewAsMember=true.

Je kunt contact opnemen met het DIV-team door te mailen naar div@wsrl.nl.


Kunstwerken 

Ook het programma Samenwerken aan Kunstwerken (SK) maakt deel uit van de Kennis- en Innovatieagenda van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). SK stimuleert en versnelt de toepassing en doorwerking van slimme en innovatieve oplossingen voor kunstwerken in het HWBP. In 2050 moeten alle primaire waterkeringen veilig zijn. In die waterkeringen bevinden zich vaak kunstwerken. Ook die moeten veilig worden gemaakt. Dat is een grote opgave. Daarom werken we samen aan deze waterkerende kunstwerken. De opgave, route, kennisbank, ontwikkelingen en contactgegevens vind je onder het kopje Kunstwerken.


Recently Updated


  • No labels