Klik hier voor meer informatie over DIV

Homepage DIV

Macrostabiliteit

Piping

Bekleding/Dijkerosie

NWODe Innovatieversneller (DIV) stimuleert en versnelt de toepassing en doorwerking van slimme en innovatieve oplossingen in het HWBP. Onderdeel hiervan is het ontsluiten van de relevante ontwikkelingen rondom Piping. De figuur onderaan geeft de structuur aan voor het ontsluiten van deze kennis. De structuur helpt ook bij het geven van overzicht en het laten landen van resultaten uit innovatieprojecten en ervaringen uit versterkingsprojecten. Rondom de verschillende aspecten worden de komende jaren DIV publicaties geschreven. De 8 publicaties (4 generieke en 4 maatregel-specifieke) bevatten handreikingen voor het uitvoeren van pipinganalyses en ontwerpen van pipingmaatregelen.

Dit HWBP gebruikersplatform van De Innovatieversneller biedt actuele informatie over innovatieve methoden voor het meten, monitoren, rekenen/analyseren, ontwerpen en beheren, in relatie tot Piping. Daarbij wordt voortgebouwd op resultaten van de 'Projectoverstijgende verkenning Piping' (POV Piping), die ook op dit gebruikersplatform zijn te vinden.

Het strategieteam DIV | Piping bestaat uit: 

  • Maurits van Dijk, Assetmanager Waterschap Drents Overijsselse Delta
  • Han Knoeff, Kennisofficier HWBP / Deltares - Trekker DIV Piping
  • Esther Rosenbrand, Adviseur Deltares
  • Albert Wiggers, Adviseur RDHV


Recently Updated

  • No labels