Klik hier voor meer informatie over DIV

Homepage DIV

Macrostabiliteit

Piping

Bekleding/Dijkerosie

NWO

KunstwerkenDe Innovatieversneller (DIV) stimuleert en versnelt de toepassing en doorwerking van slimme en innovatieve oplossingen in het HWBP. Onderdeel hiervan is het ontsluiten van de relevante ontwikkelingen rondom Piping. Rondom de verschillende aspecten worden in 2023 en 2024 publicaties geschreven. De publicaties bevatten handreikingen voor het uitvoeren van pipinganalyses en ontwerpen van pipingmaatregelen waarvan toepassing nog niet algemeen gangbaar is in de huidige praktijk. Er zijn drie algemene publicaties en vier maatregelspecifieke publicaties. De algemene publicaties kunnen worden gebruikt voor het analyseren van het probleem. Bij de maatregelspecifieke publicaties staan de verschillende technische oplossingsrichtingen centraal. Bij deze publicaties worden in zelfstandig leesbare bijlagen voor verschillende technieken Ontwerp-, Beoordelings- en Onderhoudsrichtlijnen (OBOR’s) opgesteld. Alle documenten zijn zodanig opgebouwd dat de algemene principes uit generieke publicaties in de maatregelspecifieke publicaties zijn geconcretiseerd en tot concrete handvatten zijn uitgewerkt in de OBOR’s.

Dit HWBP gebruikersplatform van De Innovatieversneller biedt actuele informatie over innovatieve methoden voor het meten, monitoren, rekenen/analyseren, ontwerpen en beheren, in relatie tot Piping. Daarbij wordt voortgebouwd op resultaten van de 'Projectoverstijgende verkenning Piping' (POV Piping), die ook op dit gebruikersplatform zijn te vinden.

Het strategieteam DIV | Piping bestaat uit: 

  • Maurits van Dijk, Assetmanager Waterschap Drents Overijsselse Delta
  • Han Knoeff, Kennisofficier HWBP / Deltares - Trekker DIV Piping
  • Esther Rosenbrand, Adviseur Deltares
  • Albert Wiggers, Adviseur RDHV


Recently Updated

  • No labels