Terug naar hoofdpagina NWOHoofdpublicaties


Vragen & Antwoorden

Zit je vraag er nog niet bij? Stel deze dan aan div@wsrl.nl.

Antwoorden met de status 'VOORLOPIG' zijn nog niet beoordeeld en vastgesteld door de redactieraad en waar nodig ook door de omringende expertgroep.

Gebruik de zoekfunctie in je browser om specifieke termen op deze pagina te vinden.

Kennis- & Innovatie (K&I) cafés

20220322 K&I-café 'Bespaar kosten bij leidingen in dijken'

Op dinsdag 22 maart 2022 vond het online Kennis- en Innovatiecafé ‘Bespaar kosten bij leidingen in dijken’ plaats. De presentaties van de bijeenkomst vind je hiernaast, of beluister de opname.

Deelnemers werden bijgepraat over het gebruik van leidingfaalkansen voor beoordeling van leidingen in en bij dijken, de toepassing van filters voor parallel gelegen leidingen die zijn uitgewerkt voor de dijkversterking Neder-Betuwe en een vereenvoudigde interim methodiek voor een integrale faalkansanalyse bij gasleidingen in en bij dijken. Alle uitwerkingen zijn gebaseerd op het Veiligheidsraamwerk Kabels & Leidingen, dat in de POV K&L succesvol is toegepast in praktijksituaties. De praktijktoepassingen leveren maatschappelijke kostenbesparingen op.

Dit Kennis- en Innovatiecafé werd georganiseerd door de Strategische Samenwerking Water- en Netbeheerders (SSWN) en De Innovatieversneller.


Actuele kennisdocumenten
Achtergronddocumenten

POV-KL Achtergronddocumenten  • No labels