Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section


Column
width20%

Klik hier voor meer informatie over DIV

Auibutton
titleHomepage DIV
typesubtle
url/display/HWBPDIV

Auibutton
titleMacrostabiliteit
typestandard
url/display/HWBPMacro/HWBP-DIV+Gebruikersplatform+Macrostabiliteit

Auibutton
titlePiping
url/display/HWBPPiping/HWBP-DIV+Gebruikersplatform+Piping

Auibutton
titleBekleding/Dijkerosie
typesubtle
url/display/HWBPBekleding/HWBP-DIV+Gebruikersplatform+Bekleding

Auibutton
titleNWO
typesubtle
url/display/HWBPNWO/HWBP-DIV+Gebruikersplatform+Niet-Waterkerende+Objecten

Column
width1 %Column
width70%

Section


Column
width20%

Livesearch
spaceKeyHWBPMacro

Page Tree
startDepth2


Column
width80%


Info
iconfalse

Dit HWBP gebruikersplatform van De Innovatieversneller (DIV) is de opvolger van het eerdere POVM gebruikersplatform. Het platform biedt actuele informatie over het met innovatieve methoden ontwerpen en beoordelen van dijken met betrekking tot Macrostabiliteit. Concreet vind je er het volgende:

Het strategieteam DIV Macrostabiliteit bestaat uit: 

  • Meindert Van, Deltares / De Innovatieversneller (trekker DIV Macrostabiliteit)
  • Thom Olsthoorn, Waterschap Rivierenland
  • Peter Hopman, Waterschap Drents Overijsselse Delta
  • Helle Larsen, RWS/Hoogwaterbeschermingsprogramma
  • Herman Jaap Lodder, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
  • Raymond van der Meij, Deltares
  • Ben Rijneveld, Fugro
  • Arny Lengkeek, Witteveen+Bos
  • Alexander van Duinen, Deltares


Recently Updated
typespage
showProfilePictrue
max5
spacesHWBPMacro
themesocial