Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Link van bol.com toegevoegd

...

  1. Installeer de nitraat app. Je kan de app installeren via de Google App Store (voor Android) of de App Store (iOS)
  2. Zorg voor een Hanna Dist 4 EC-meter. Te koop via deze link of deze link (Figuur 1)
  3. Plak de sticker met markers op de EC-meter boven het scherm op het Hanna-logo (zie rode kader). De stickers zijn te verkrijgen door een mail te versturen naar simon.buijs@deltares.nl of zelfstandig te drukken met dit bestand.

...