Deltares heeft de Aquality App (voorheen: Nitraat App) ontwikkeld om het voor boeren en burgers mogelijk te maken op een eenvoudige manier nitraatmetingen te doen en te delen. Het project beoogt agrariërs te laten participeren in het verzamelen van waterkwaliteitsmetingen om de relatie te kunnen leggen tussen (verschillen in) landbouwkundig handelen en de waterkwaliteit. Daarvoor is een meetmethode nodig die de deelnemende agrariërs in staat stelt zelf metingen uit te voeren en de meetinformatie te delen. Dit willen we realiseren door teststrips voor waterkwaliteit uit te lezen en verzenden met een smartphone. Daarnaast is het mogelijk om met de Aquality App zoutconcentraties en bodem Nmin gehaltes te meten. 

Zie ook de getting startedresultaten, nauwkeurigheidtips & tricks en FAQ pagina's.

Doelen:

 • Het betrekken van boeren en burgers bij het verzamelen van waterkwaliteitsinformatie
 • Waterkwaliteitsmetingen met test strips en een smartphone
 • Het vastleggen van de relatie tussen landgebruik en waterkwaliteit
 • Het zoeken naar 'hotspots' en 'hot moments' van nitraatverliezen in stroomgebieden; waar en wanneer spoelt nitraat uit?
 • Effecten van maatregelen vastleggen

Waarom de Aquality App gebruiken?

Voordelen:

 • Test strips zijn erg eenvoudig in gebruik
 • De meting is snel (60 sec)
 • Het meetresultaat is direct beschikbaar
 • Lage kosten (ca. EUR 0,50) per meting 
 • Smartphones lezen de strips objectief en nauwkeurig
 • De resultaten kunnen direct via internet naar een database gestuurd worden
 • Gedeelde metingen komen direct op een internetkaart en zijn te vergelijken met andere metingen 

Nadelen:

 • Beperkte nauwkeurigheid van de striptests (ca. 30% vooral bij lage concentraties, tegen ca. 10% voor laboratoriumanalyses)

Meer weten?

Neem voor meer informatie over de Aquality App of andere mogelijkheden voor waterkwaliteitsmonitoringeem contact op met Joachim Rozemeijer (Joachim.Rozemeijer@Deltares.nl). U kunt ook een informatieblad over de Aquality App downloaden of verder klikken door de getting startedresultatentips & tricks of FAQ pagina's.

 • No labels