De meetresultaten komen in een web-based viewer. Deze viewer is makkelijk te gebruiken op vaste computer, maar ook in het veld op tablets en smartphones. Metingen voor specifieke gebruikersgroepen kunnen ook gevisualiseerd worden in de Delta Data Viewer. Die is flexibel aan te passen op het gebied en de wensen van de gebruikersgroep. Meetgegevens zijn op verschillende manieren weer te geven en de gebruiker kan kiezen uit verschillende achtergrondkaarten.


Door gebruik te maken van de inlogfunctie kunnen ook private metingen gedaan worden die niet in de publieke database komen. Zie de gebruiksaanwijzing voor de inlogfunctie.


Web-based viewer (openbaar)Delta Data Viewer (voor gebruikersgroepen)


Voorbeelden

1

Hotspot in de Elsenerbeek

Op 14 februari zijn er metingen gedaan bij de Elsenerbeek ten westen van Rijssen. In de beek zelf zijn geen hoge concentraties gemeten, ook de directe sloten eromheen bleken lage nitraatconcentraties te hebben. Echter, één sloot in het stroomgebied bleek een veel hogere nitraatconcentratie te hebben vergeleken met de rest van de sloten en beken. De bron van deze sloot lag bij een aantal boerderijen bij elkaar, die waarschijnlijk de oorzaak zijn van de hoge nitraatconcentraties. 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

2

Route van het lozingswater uit de waterzuiveringsinstallatie in Zeist via Bunnik en de Kromme Rijn naar Utrecht

Speurtocht in oktober 2016 naar de herkomst van hoge nitraatconcentraties op de locatie linksonder. Met de app is de bron gelokaliseerd en is de route van het lozingswater door Zeist (groen) via Bunnik naar de Kromme Rijn vastgesteld.

3

Natuur en glastuinbouw in Delfgauw

Op 22 december 2016 zijn er metingen gedaan in Delfgauw. De hoge nitraatgehaltes in dit gebied zijn gemeten in de sloten bij de kassen. De lage nitraatwaardes in de rest van de regio zijn gemeten in natuurlijke gebieden, te zien aan de groene vlakken op de kaart.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

4

Mestverwerkingsinstallatie als grootste nitraatbron in de Zeegserloop

Op 31 januari zijn er metingen gedaan in het stroomgebied van de Zeegserloop. Wat opvalt is dat er in bijna heel het stroomgebied hoge nitraatwaardes zijn gemeten, vaak hoger dan 10mg/l. Een duidelijke hotspot is gevonden in de Eisenbroeken. In deze straat staat een mestvergister die mogelijk invloed heeft op de hoge nitraatwaardes die daar zijn gemeten.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

5

Mestverwerkingsinstallatie als grootste nitraatbron in de Veldbeek

Op 7 februari is er een meetronde gedaan bij de Veldbeek in de buurt van Putten. Deze ontspringt aan de rand van de Veluwe en mondt uit in de Schuitenbeek. De hoogste nitraatconcentraties zijn gemeten bij de 3 metingen net links van de legenda. Dit is een duidelijke hotspot die mogelijk te relateren is aan het feit dat er in dat gebied een loonbedrijf is gevestigd met een mestvergister.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

6

Hooge Raam

Op 21 februari is een routing door het stroomgebied van de Hooge Raam geweest. Op deze dag stroomde er veel water door de sloten en waren de nitraatconcentraties hoger dan bij een eerdere routing onder droge omstandigheden (25 november).

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

7

Nitrate App routing in de Hierdense beek als teamuitje van het Bodem- en Grondwaterkwaliteitsteam van Deltares

Op 22 mei 2017 heeft het Bodem en Grondwaterkwaliteitsteam van Deltares deze NO3 kaart van het stroomgebied van de Hierdense beek gemaakt. De kaart is binnen 3 uur gemaakt door 5 groepjes van 3 teamleden uitgerust met een huurfiets en de Aquality app. Verschillende hotspots zijn gevonden, waarvan er 1 erg leek op een heel lokale dumpplaats van iets nitraatrijks (zie foto).

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

8

Screening drinkwaterkwailteit

Ongeveer 250.000 mensen die op het platteland van Californie gebruik maken van 10.000 particuliere grondwaterputten lopen het risico teveel nitraat binnen te krijgen. De California State Water Resources Control Board werkt samen met Deltares aan een pilot voor het gebruik van de Aquality app voor het pre-screenen van deze grondwaterputten. Tot dusver zijn in de pilot ongeveer 100 putten bemeten met de nitraat-app en bemonsterd. De eerste resultaten zien er veelbelovend uit.


9

Lokaliseren puntbronnen

Verschillende waterschappen in Nederland zijn de Aquality app gaan gebruiken bij het zoeken naar puntbronnen.

10

Routes van nitraatverliezen

Spoelt nitraat vooral via drains of via het grondwater uit? Een screening van 3 uur is gedaan in het stroomgebied van de Salto beek in Slagelse, Denemarken. De nitraatconcentraties in het drainwater waren significant hoger dan de concentraties in de beek.