Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

inderActiviteit

Type activiteit

Rol partijen

WP 1 Ideeën uitwerken voor veldtesten

Brainstormen

(Industrieel onderzoek)

Trekker: Deltares

Medewerking van: Gasunie

WP 2 Veldtesten

Testen

(Experimentele ontwikkeling)

Trekker: Gasunie

Medewerking van: Deltares, Antea

WP 3 Analyse van de veldtesten met modellen

Analyseren( Industrieel onderzoek)

Trekker: Deltares

Medewerking van: Gasunie, Antea, Rotterdam Eng

WP 4 Verbeteren van de methode

Innoveren

(Industrieel onderzoek)

Trekker: Gasunie

Medewerking van: Deltares, Antea, Rotterdam Eng

RESULTATEN

 De eerste resultaten zijn beschreven in het volgende rapport 11207924-002-GEO-0001_v2.0-Sleufloze aanleg van leidingen door middel van inploegen én het rapport: 11209042-002-GEO-0001_v1.0-Model voor inploegen leidingen

View file
name11207924-002-GEO-0001_v2.0-Sleufloze aanleg van leidingen door middel van inploegen-voor publicatie.pdf
height250
View file
name11209042-002-GEO-0001_v1.0-Model voor inploegen leidingen -(Voor publicatie).pdf
height250

VERZOEK TOT UITBREIDING PROJECT

In eerste instantie is het onderzoek vooral gericht geweest op de inzet van beschikbare equipment voor de aanleg van leidingen door middel van inploegen. Uit het tot nu toe uitgevoerde FLIP onderzoek  is naar voren gekomen dat in het landelijke gebied ook grote diameter leidingen kunnen worden aangelegd met de ploegmethode. Het onderzoek is daarom geslaagd, maar in de loop van het onderzoek kwam naar voren dat er in landelijk gebied ook vaak sloten moeten worden gekruist. Hiertoe zal de ontwikkelde equipment moeten worden aangepast, zodat er met een groter dieptebereik leidingaanleg mogelijk is en dat er bochten met een bepaalde radius kunnen worden aangelegd.