Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wat wordt ontwikkeld in dit project?
Het project gebruikt een geohydrologische toolbox van TU Delft, TIM als uitgangspunt. TIM is gebaseerd op analytische elementen, goed gevalideerd en open source beschikbaar. In opdracht van Rijkswaterstaat is TIM vanaf 2020 doorontwikkeld. Er is een koppeling beschikbaar met het open source GIS platform, QGIS en het is mogelijk om data van ondergrondmodellen van NHI in te lezen. TIM Rekenfiles zijn te koppelen aan de probabilistische toolkit van Deltares. In overleggen met potentiele projectpartners heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden van wensen en prioriteiten. Deze inventarisatie heeft geresulteerd in een activiteitenplan voor dit TKI project. De activiteiten bestaan o.a. uit het toevoegen van functionaliteit, het koppelen van TIM aan schademodellen en andere databronnen en het opzetten cursusmateriaal. De source code van TIM is beschikbaar via https://github.com/mbakker7/timml (stationair) en https://github.com/mbakker7/ttim (tijdsafhankelijk). De Qgis-plugin via https://deltares.github.io/QGIS-Tim/ . Op tim-groundwater (github.com) staat een aantal voorbeelden van TIM toepassingen.  Uitgebreide tutorials staan onder QGIS-Tim - Tutorials (deltares.github.io).

Wat is een TKI project?
Met Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)-toeslag stimuleert het ministerie van Economische Zaken Privaat-Publieke Samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven. Voor dit samenwerkingsproject willen Deltares en TU Delft een TKI toeslag aanvragen bij de TKI Deltatechnologie. De TKI toeslag wordt gerealiseerd door dat private en publieke partijen in dit samenwerkingsproject investeren. Voor iedere geïnvesteerde Euro (cash) of uur (kind) ontvangen onderzoeksinstellingen (Deltares en TU Delft) ca. 40% TKI toeslag. De resultaten van een TKI project worden aan het einde van het project openbaar beschikbaar.

...