Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wat wordt ontwikkeld in dit project?
Het project gebruikt een geohydrologische toolbox van TU Delft, TIM als uitgangspunt. TIM is gebaseerd op analytische elementen, goed gevalideerd en open source beschikbaar. In opdracht van Rijkswaterstaat is TIM vanaf 2020 doorontwikkeld. Er is een koppeling beschikbaar met het open source GIS platform, QGIS en het is mogelijk om data van ondergrondmodellen van NHI in te lezen. TIM Rekenfiles zijn te koppelen aan de probabilistische toolkit van Deltares. In overleggen met potentiele projectpartners heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden van wensen en prioriteiten. Deze inventarisatie heeft geresulteerd in een activiteitenplan voor dit TKI project. De activiteiten bestaan o.a. uit het toevoegen van functionaliteit, het koppelen van TIM aan schademodellen en andere databronnen en het opzetten cursusmateriaal. De source code van TIM is beschikbaar via https://github.com/mbakker7/timml (stationair) en https://github.com/mbakker7/ttim (tijdsafhankelijk). De Qgis-plugin via https://deltares.github.io/QGIS-Tim/ . Op tim-groundwater (github.com) staat een aantal voorbeelden van TIM toepassingen. 

Wat is een TKI project?
Met Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)-toeslag stimuleert het ministerie van Economische Zaken Privaat-Publieke Samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven. Voor dit samenwerkingsproject willen Deltares en TU Delft een TKI toeslag aanvragen bij de TKI Deltatechnologie. De TKI toeslag wordt gerealiseerd door dat private en publieke partijen in dit samenwerkingsproject investeren. Voor iedere geïnvesteerde Euro (cash) of uur (kind) ontvangen onderzoeksinstellingen (Deltares en TU Delft) ca. 40% TKI toeslag. De resultaten van een TKI project worden aan het einde van het project openbaar beschikbaar.

Wie doen er mee?
Antea Group Nederland, Artesia Water, Koninklijke Bouwend Nederland, CRUX Engineering BV, Mattijs Borst, Deltares, Fugro, Heijmans, GEONIUS, Mos Grondmechanica B.V., Basisregistratie Ondergrond, Royal HaskoningDHV, Rijkswaterstaat, SIKB - Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie, Sweco, Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica B.V., TU Delft , Van Hattum en Blankevoort , HENK VAN TONGEREN Water & Techniek, Wiertsema & Partners B.V. https://pjmilieu.nl/ , TNO

Informatie en vragen?

Joris van Ruijven, joris.vanruijven@deltares.nl

...

View file
nameStartoverleg TIM 01112022 Dick Edelman.pdf
height250
View file
nameStartoverleg TIM 01112022 Mark Bakker.pdf
height250
View file
nameStartoverleg TIM 01112022 Hans Gerritsen.pdf
height250

Presentaties webinar 1 juni 2023

View file
name20230601_TKITIM_webinar_drainage_bij_dijken_met_TimML.pdf
height250
View file
nameWebinar 1 juni 2023 TKI TIM.pdf
height250