Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

In het vervolgproject KIMA2.0 ligt de focus daarom op de lessen en vragen met betrekking tot het functioneren van Marker Wadden als motor voor een duurzame ontwikkeling van het hele Markermeer en de duurzame instandhouding van de Marker Wadden zelf, zowel in fysieke zin als qua natuurwaarden. Hiervoor richten we ons op de interactie tussen de ecologische processen die plaatsvinden op de eilanden, in het onderwater landschap tussen de eilanden en het meer rond Marker Wadden. Doel is meer inzicht te krijgen in de voedsel- en slibstromen tussen Marker Wadden en de omgeving, het opstellen van een handelingsperspectief voor het onderhoud van de eilanden en de rol van peilregimes in de ontwikkeling van een robuust en klimaatadaptief rietmoeras. We integreren veldmonitoring met modellering en onderzoek gebruikmakend van ontwikkelde methodes en ervaringen bij KIMA1.0. Voor meer informatie verwijzen wij naar het projectplan KIMA2.0.


Partners KIMA2.0

In mei 2023 is de Samenwerkingsovereenkomst KIMA2.0 getekend door de volgende 11 partners: Natuurmonumenten, Deltares, Wageningen University and Research, Witteveen+Bos, Sweco, Ecoshape, Rijkswaterstaat, Aeres Hogeschool, Universiteit van Amsterdam, Gemeente Lelystad en Sportvisserij NL.

...

View file
nameKIMA2-projectplan-publicwiki.pdf
height250
Het projectplan KIMA2.0 beschrijft de onderzoeksvragen en activiteiten in meer detail en geeft een overzicht van de te verwachten producten.

Projectwebsite KIMA1.0, met alle rapporten van KIMA1.0: Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden - Waterinfo Extra (rws.nl).

...