Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Auibutton
titleTerug naar hoofdpagina Dijkerosie
typesubtle
urlhttps://publicwiki.deltares.nl/display/HWBPBekleding/HWBP-DIV+Gebruikersplatform+Bekleding


Anchor
Top
Top

Info
iconfalse


Table of Contents

Gebruik de zoekfunctie in je browser om specifieke termen op deze pagina te vinden.Divbox

Actuele kennisdocumenten


View file
nameRijke+Dijk+-+EXTERN+Handreiking+incl+bijlagen.pdf
height250

Handreiking Rijke Dijk

Een rijke dijk is een dijk met een natuurlijkere overgang tussen de zee en de dijk. Onderzocht werd welke materialen en maatregelen hieraan bijdragen, wat het effect is op de sterkte van de dijk, wat de maatschappelijke meerwaarde is en op welke locaties dit toepasbaar is.View file
nameRijke+Dijk+-+EXTERN+Factsheets+POV+RijkeDijk.pdf
height250


Factsheet Rijke Dijk