Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tool

Description

Date

Download

StreamConvert

Tool to convert a GEF-file to an Excel-file and vice versa. An option is added to write GEF-files in binary format. Also conversion between different versions of a Testdefinition is possible.

Mei 2020

StreamConvert.exe

StreamEdit

Tool to edit the data columns of a (Excel-)GEF file.

Mei 2020

StreamEdit.exe

GEF ToolsTools to manipulate GEF files or import from ExcelOktober 2014

GEFtools.zip

Common FilesProgramma nodig voor het draaien van ILCompress en GEFPlotTool (during install choose option "Stand Alone")Juli 2018Common-Files-3.3.exe
GEFPLotTool

Met het programma GEFPlotTool kunnen sondeerresultaten (CPT’s) en boringen, die in het standaardformaat GEF zijn opgeslagen, grafisch en alfanumeriek getoond worden op het scherm. 

Let erop dat eerst de common-files 3.3 geinstalleerd worden, en daarna pas de GEFplottool zelf

Note: Er wordt geen support geleverd op het programma zelf.

december 2014

GEFPlotTool-Program-5.1.4.1.exe

GEFPlotTool-Examples-5.1.2.1.exe

GEFPlotTool-Manual-5.1.exe

...