Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Algemeen
Image Added

Volledige projectvoorstel Climate Proof Fresh Water Supply
Officiele website van thema 2: Climate-proof Fresh Water Supply

Rapportages

2012: Opties voor een klimaatbestendige zoetwatervoorziening in Laag Nederland

2012: Balancing supply and demand of fresh water under increasing drought and salinisation in the Netherlands

Image Added

Project Joost Delsman (WP2.1):
Adaptatie aan droogte en verzilting in het gekoppelde grondwater - oppervlaktewatersysteem

Klik door voor meer informatie!
Plan van aanpak download

Project Pieter Pauw (WP2.2):
Onderzoek naar regenwaterlenzen in kustgebieden op verschillende schaalniveaus

Klik door voor meer informatie!
Plan van aanpak

Nieuwsbrief

download

...

april 2012
download feb 2013

Presentaties

2011 02 23: Stuurgroep KvK:

Impacts of climate change on a coastal groundwater system in The Netherlands: anthropogenic processes and climate change download.

Oude Essink, G.H.P., E.S. van Baaren, and P.G.B. de Louw 2010, Effects of climate change on coastal groundwater systems: A modeling study in the Netherlands, Water Resour. Res., 46, W00F04, doi:10.1029/2009WR008719.
download.

2012 05 07: Begeleidingsgroep WP2 KvK:

'Stand van zaken Onderzoek WP2 en relatie met andere projecten' Gualbert Oude Essink
'Adapting to drought and salinisation in the coupled groundwater - surface water system' Joost Delsman
'Onderzoek naar regenwaterlenzen in kustgebieden op verschillende schaalniveaus' Pieter Pauw

Deliverable:

Overview of common field measurements; applicable in the research on freshwater lenses in coastal areas by Pieter Pauw