Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

In april 2012 ontving Gualbert Oude Essink tijdens het TIAC2012-congres over het omgaan met verzilting in kustgebieden de 'Carlos ‘Carlos Ruiz Celaá Award'Award’. Hij kreeg de award voor een zoetwaterproject dat Deltares tijdens het congres presenteerde.

...

Het project van Deltares werd geselecteerd uit ruim zestig projecten, die allemaal tijdens het congres werden gepresenteerd. De jury was onder de indruk van het innovatieve gehalte en de praktische toepasbaarheid van het Deltares-project.
Het gaat om het project 'Valorisatie ‘Valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening in laag Nederland'Nederland’. Doel is te onderzoeken in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor landbouw in de Zuidwestelijke Delta kunnen vergroten. Het project richt zich op gebieden waar de zoetwatervoorziening door klimaatverandering sneller onder druk komt te staan dan elders.
Een consortium bestaande uit Deltares (trekker), Alterra, KWR, Acacia en Hogeschool Zeeland is deze lente gestart met het project. Het richt zich op twee hydrogeologische showcases/maatregelen: het vergroten van de zoetwatervoorraad in kreekruggen en het aanleggen van robuuste regenwaterlenzen in zoute kwelgebieden. Tevens wordt bekeken of deze mogelijkheden op grotere schaal kunnen worden toegepast. Naast Gualbert Oude Essink zijn bij Deltares ook Esther van Baaren, Perry de Louw, Joost Delsman, Marta Faneca en Pieter Pauw bij het project betrokken.

...