Deltares wint Spaanse Carlos Ruiz Celaá'-prijs voor zoetwaterproject: Local Climate Proof Fresh Groundwater Supply: an adaptation water management strategy with national impact

In april 2012 ontving Gualbert Oude Essink tijdens het TIAC2012-congres over het omgaan met verzilting in kustgebieden de ‘Carlos Ruiz Celaá Award’. Hij kreeg de award voor een zoetwaterproject dat Deltares tijdens het congres presenteerde.

Het congres werd in april gehouden in het Spaanse Alicante en was georganiseerd door de Spaanse geologische dienst IGME (Instituto Geológico y Minero). De ruim honderd deelnemers kwamen uit Europa, Noord Afrika, Midden-Oosten en Israel en houden zich zowel op wetenschappelijk als uitvoerend technisch niveau bezig met de verziltingsproblematiek in kustgebieden. Het congres richtte zich op het zoeken naar innovaties/oplossingen om de zoetwatervoorziening in kustgebieden met een (toekomstig) tekort aan zoet water te garanderen en de mogelijkheden tot implementatie hiervan.

Het project van Deltares werd geselecteerd uit ruim zestig projecten, die allemaal tijdens het congres werden gepresenteerd. De jury was onder de indruk van het innovatieve gehalte en de praktische toepasbaarheid van het Deltares-project.
Het gaat om het project ‘Valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening in laag Nederland’. Doel is te onderzoeken in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor landbouw in de Zuidwestelijke Delta kunnen vergroten. Het project richt zich op gebieden waar de zoetwatervoorziening door klimaatverandering sneller onder druk komt te staan dan elders.
Een consortium bestaande uit Deltares (trekker), Alterra, KWR, Acacia en Hogeschool Zeeland is deze lente gestart met het project. Het richt zich op twee hydrogeologische showcases/maatregelen: het vergroten van de zoetwatervoorraad in kreekruggen en het aanleggen van robuuste regenwaterlenzen in zoute kwelgebieden. Tevens wordt bekeken of deze mogelijkheden op grotere schaal kunnen worden toegepast. Naast Gualbert Oude Essink zijn bij Deltares ook Esther van Baaren, Perry de Louw, Joost Delsman, Marta Faneca en Pieter Pauw bij het project betrokken.

De prijs bestaat uit een award en een geldbedrag van 1500 euro. De prijs is vernoemd naar Carlos Ruiz Celaá (1940-1987), een van de nestoren van de hydrogeologie in Spanje.

De volledige tekst van het winnende concept staat op:

Extended abstract download
Presentatie download
Award download

  • No labels