Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Next »

In het NWM kunnen voor het onderdeel Zoetwater voor de modellen LHM, LSM en LSM Light ook langjarige berekeningen uitgevoerd worden. De gebruiker kan vooral (buiten de NWM-FEWS interface om) een opeenvolgende reeks van jaren definieren om uit te rekenen. Dit type berekeningen moet voorgedefinieerd worden met een XML script . Standaard staat een set aan XML scripts klaar op ... (welke locatie?). Voor een overzicht van deze scripts zie tabel 1.3.

Tabel 1.3. Overzicht van de beschikbare meerjarige batchruns voor Zoetwater.
ModelSimulatie periodeKlimaatscenarioXML bestandsnaam
LHM1981-20062050G+

LHM_1981-2006_D2050S0.xml

LHM1981-20062085G+LHM_1981-2006_D2085S0.xml
LHM1981-20062050GLHM_1981-2006_R2050S0.xml
LHM1981-20062085GLHM_1981-2006_R2085S0.xml
LHM1981-2006Huidig klimaatLHM_1981-2006_REF2015S0.xml
LHM1981-20062050WLHM_1981-2006_S2050S0.xml
LHM1981-2006

2085W

LHM_1981-2006_S2085S0.xml
LHM1981-2006Warm 2050LHM_1981-2006_W2050S0.xml
LHM1981-2006Warm 2085LHM_1981-2006_W2085S0.xml
LSM1981-20062050G+LSM_1981-2006_D2050S0.xml
LSM1981-20062085G+LSM_1981-2006_D2085S0.xml
LSM1981-20062050GLSM_1981-2006_R2050S0.xml
LSM1981-20062085GLSM_1981-2006_R2085S0.xml
LSM1981-2006Huidig klimaatLSM_1981-2006_REF2015S0.xml
LSM1981-20062050WLSM_1981-2006_S2050S0.xml
LSM1981-20062085WLSM_1981-2006_S2085S0.xml
LSM1981-2006Warm 2050LSM_1981-2006_W2050S0.xml
LSM1981-2006Warm 2085LSM_1981-2006_W2085S0.xml
LSM Light1981-20062050G+LSMLT_1981-2006_D2050S0.xml
LSM Light1981-20062085G+LSMLT_1981-2006_D2085S0.xml
LSM Light1981-20062050GLSMLT_1981-2006_R2050S0.xml
LSM Light1981-20062085GLSMLT_1981-2006_R2085S0.xml
LSM Light1981-2006Huidig klimaatLSMLT_1981-2006_REF2015S0.xml
LSM Light1981-20062050WLSMLT_1981-2006_S2050S0.xml
LSM Light1981-20062085WLSMLT_1981-2006_S2085S0.xml
LSM Light1981-20062050W+LSMLT_1981-2006_W2050S0.xml
LSM Light1981-20062085W+LSMLT_1981-2006_W2085S0.xml

 

Het kan zijn dat de gebruiker een andere langjarige berekening wil uitvoeren dan voorgedefinieerd is. In dat geval kan de gebruiker een eigen XML script aanmaken. Voorbeelden voor deze scripts zijn beschikbaar gemaakt op de pagina's: LHM voorbeeldscript, LSM voorbeeldscript en LSM Light voorbeeldscript. Een algemene versie van deze langjarige berekeningen is opgenomen in figuur X. De algemene versie bestaat uit twee sommen, een startsom en een opvolgende som. Dit omdat de startsom in een langjarige berekening verschilt van elke opvolgende som. De startsom heeft een koude start, terwijl elke opvolgende som met een warme start begint. De noodzakelijk te controleren en/of aan te passen onderdelen uit de scripts staan beschreven in tabel X en aangegeven in figuur X.

Tabel X. Beschrijving van noodzakelijke controles en/of aanpassingen in het XML script voor een langjarige berekening.
OnderdeelStart onderdeel in XML script
Eind onderdeel in XML script
Omschrijving
Beschrijving<description></description>Geef een beschrijving op. Hierop kan de som binnen het NWM teruggevonden worden.
Alleen de beschrijving bij de eerste som is zichtbaar in het NWM.
Gebruiker<userId></userId>Geef aan wie de sommen start. Deze gebruiker is later ook in staat om de som voortijdig af te breken.
Workflow<workflowId></workflowId>

Geef aan om welke workflow het gaat.
De workflownamen bestaan uit de letters ZW, de modelnaam LHM, LSM of LSMLT en de workflow klimaatscenario naam:

Workflow klimaatscenario naam (klimaatscenario)
REF2015S0 (Referentie 2015)
R2050S0 (2050G)
R2085S0 (2085G)
S2050S0 (2050W)
S2085S0 (2085W)
W2050S0 (2050W+)
W2085S0 (2085W+)
D2050S0 (2050G+)
D2085S0 (2085G+)

Deze onderdelen worden van elkaar gescheiden door een underscore "_".

Bijvoorbeeld: ZW_LHM_REF2015S0.

T0<time0></time0>

Geef de T0 op.

LHM sommen moeten altijd op 1 januari starten en eindigen.

LSM en LSM Light sommen moeten altijd op 31 december starten en eindigen.

Deze start- en einddata zijn belangrijk i.v.m. vervolgberekeningen en -aggregaties. Bijvoorbeeld de berekeningen van de gemiddelde hoogste of laagste grondwaterstanden.

Koude start<coldState></coldState>Het eerste jaar van een langjarige berekening heeft altijd een koude start.
<startDate unit="day" multiplier="365"/> Geef de startdatum van de som op. Houd hierbij rekening met schrikkeljaren. 
Warme start<warmState></warmState>Het tweede en alle opvolgende jaren in een langjarige som hebben altijd een warme start. 
 <stateSearchPeriod unit="day" start="-370" end="-360"/> 

Geef de periode op waarbinnen naar de invoerdata voor de start van de tweede/opvolgende som gezocht mag worden.

Bij opvolgende sommen die elk 1 jaar duren, liggen deze gegevens altijd tussen de 370 en 360 dagen vóór de T0 van die som.


Figuur X. Langjarig XML script bestaande uit twee sommen. Deze sommen zijn in blauwe blokken aangegeven, één som voor 1981 (A) en één som voor 1982 (B). In rode blokken is aangegeven welke de gegevens bij elk nieuw script altijd gecontroleerd en/of aangepast moeten worden: 1. Beschrijving van de som, de gebruikersnaam en de workflow. 2. De T0. 3. De starttijd in het geval van een koude start (elke eerste som van een langjarige berekening heeft een koude start). 4. De zoekperiode voor de warme start (van toepassing op de tweede en elke opvolgende som).


Zodra een XML script klaar is voor gebruik, kan deze met de knop 'Voorbereide taak uitvoeren..' in het 'Starten workflow' scherm geselecteerd worden (figuur X). Zodra het XML bestand in het NWM geopend wordt, start de workflow direct.

Figuur X. Het 'Starten workflow' scherm waarin met een rood vierkant de locatie van de 'Voorbereide taak uitvoeren...' knop is aangegeven.

 

  • No labels