Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Na inloggen op de rekenomgeving kies bestanden beheren.

Gebruiker krijgt vervolgens overzicht over de mappen op de projectshare waar hij toegang toe heeft. in dit voorbeeld is dat, naast algemene mappen de projectruimte nlnwmo01 en poc-zoet-2. 

Via de knop upload kan gebruiker kiezen voor upload van een of meerdere bestanden.

Na upload zijn de bestanden in de werkruimte te vinden op de P-schijf via de File explorer. 

 

 

 

 

  • No labels