Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 90 Next »

 

Toepassingen

 


De KRW-V wordt ingezet voor verschillende doeleinden. Zo is de KRW-V niet alleen gebruikt om emissies op perceel niveau in kaart te brengen, maar ook die van een heel stroomgebied. Daarnaast wordt de KRW-V vaak stand-alone toegepast, maar ook koppelingen met andere modellen, zoals WFlow (grondwater) en FEWS, is mogelijk en nuttig gebleken. En verder vindt de KRW-V zowel zijn weg in meer praktische als ook in wetenschappelijke toepassingen. De onderliggende pagina's geven, geordend op schaalniveau, een overzicht van projecten waarbij de KRW-V is toegepast.

Naar:

Internationale toepassingen

Nationale toepassingen

Regionale toepassingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

.

 

 

 

 

 

  • No labels