Child pages
  • Stage
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 103 Next »

Overzicht   Inleiding   Projecten   Publicaties   Download   Stage   Contact

Al een flink aantal jaren dragen studenten bij aan Deltares projecten op het gebied van zoet-zout grondwater in het kustgebied. Soms leidt dit mooie resultaten, peer-reviewed artikel waardig! Alles bij elkaar: we zijn een groot voorstander van het begeleiden van studenten, voor een stage- of afstudeeropdrachten. De laatste jaren hebben we studenten gehad van verschillende pluimage: universiteiten (WUR, UU, VU), hogescholen (Zeeland, Larensteijn) en instituten als UNESCO-IHE. Ook buitenlandse (PhD-)studenten waren welkom (Universiteiten van Gent, Firenze, Bologna, Roma (La Sapienza)).

We hebben een flink aantal onderwerpen op de plank klaar liggen, van numeriek modelleren tot en met water systeem analyse en monitoring, of een combi. Neem contact met ons, of met de desbetreffende studenten. Tot hoors!

|

Enkele onderwerpen:

  • Onderzoek naar verziltingsprocessen in de Brabantse Delta: veroorzaakt (diepe) stijghoogtedaling in Noord-Brabant verzilting?
  • Modeling submarine groundwater discharge along an extended coastal stretch 
  • Haalbaarheidsstudie zoetwateropvang via The Coastal Collector

  • 3D Modelling salt water intrusion in the Nile Delta, Egypt

info: gualbert dot oudeessink at deltares dot nl

PhD & postdoc posities

Voorbeelden:

2005

  • Beatrice Giambastiani, Uni of Bolgona, Italy, Saltwater intrusion and water management in the unconfined coastal aquifer of Ravenna (Italy): a numerical model J. Hydrol. 340, 1-2, 91-104, 2007.

2006

2007

2008

  • Tommaso Letterio, Uni of Firenze, Italy,

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

  • No labels