Vitens, Deltares en Ruimtevolk doen onderzoek naar flexibele drinkwaterconcepten

 

Flexibeler drinkwater winnen straks noodzaak

Een toekomstbestendige drinkwatervoorziening vraagt om nieuwe en meer flexibele winningsconcepten. Dat is nodig omdat veranderingen in de waterbeschikbaarheid en in de watervraag de waterlevering op lange termijn onzeker maken. Daarom is in 2020 het driejarige project ´Flexibiliteit in toekomstige winningen – inspelen op de uitdagingen van de toekomst´ gestart.


Vitens, Deltares en Ruimtevolk zoeken in dit project naar manieren om de drinkwaterwinning van de verre toekomst (over 100 jaar) flexibeler te maken. Dat gebeurt door het verbinden van bestaande kennis en via ontwerpend onderzoek. Flexibiliteit is daarbij gedefinieerd als het vermogen van winningen om zich snel aan te passen aan de gewijzigde situatie als zich een verstoring of verandering voordoet. Het gaat daarbij zowel om aanpassingen aan veranderingen in de omgeving als om het beperken van de impact van de winning op de omgeving. Belangrijk in het onderzoek is de samenhang tussen ondergrondse en bovengrondse activiteiten (verstedelijking, natuurontwikkeling, transitie landbouw etc.). 


Producten

Rapportage werkpakket 1: 11205767_000.pdf

Rapportage werkpakket 2: 11205767-000-BGS-0003 - FlexibeleDrinkwaterwinningen-resutatenWP2OntwerpOplossingsrichtingen_v1.0.pdf

Master thesis: Thesis_Flexible_Groundwater_Extraction_MSpruijt_29_5.pdf

Mailart Ansichtkaarten Ronde 2.pdf

Ansichtkaarten Ronde 3 Hilde Passier.pdf  • No labels

1 Comment

  1. Vitens, Deltares en Ruimtevolk doen onderzoek naar flexibele drinkwaterconcepten

     

    Flexibeler drinkwater winnen straks noodzaak

    Een toekomstbestendige drinkwatervoorziening vraagt om nieuwe en meer flexibele winningsconcepten. Dat is nodig omdat veranderingen in de waterbeschikbaarheid en in de watervraag de waterlevering op lange termijn onzeker maken. Daarom is in 2020 het driejarige project ´Flexibiliteit in toekomstige winningen – inspelen op de uitdagingen van de toekomst´ gestart.


    Vitens, Deltares en Ruimtevolk zoeken in dit project naar manieren om de drinkwaterwinning van de verre toekomst (over 100 jaar) flexibeler te maken. Dat gebeurt door het verbinden van bestaande kennis en via ontwerpend onderzoek. Flexibiliteit is daarbij gedefinieerd als het vermogen van winningen om zich snel aan te passen aan de gewijzigde situatie als zich een verstoring of verandering voordoet. Het gaat daarbij zowel om aanpassingen aan veranderingen in de omgeving als om het beperken van de impact van de winning op de omgeving. Belangrijk in het onderzoek is de samenhang tussen ondergrondse en bovengrondse activiteiten (verstedelijking, natuurontwikkeling, transitie landbouw etc.).