PTTWID, Precise Trenchless Technology without Damage, levert een bijdrage aan het geschikt maken van de bestaande methoden op het gebied van sleufloze installatie van ondergrondse infrastructuur voor toekomstig gebruik in stedelijke ondergrond om zo de vervangingsopgave en de energie transitie mogelijk te maken. Door een meer nauwkeurige toepassing wordt de sleufloze techniek  geschikt om zonder schade in dichtbevolkte gebieden te gebruiken voor de installatie van kabels en leidingen.


De aanleg kenmerkt zich door 3 fasen gevolgd door een na-meet fase. Voor elke aanlegfase (pilotboring, ruimen, intrekken leiding) kunnen verschillende omstandigheden maatgevend zijn. Doel is nu nieuwe beschikbare kennis rondom deze 3 fasen en veldinformatie (metingen) van deze 3 fasen bijeen te brengen. Hieruit worden rekenmodellen afgeleid waarmee het mogelijk wordt vooraf de risico’s eenduidig te beoordelen zodat in de praktijk de juiste maatregelen kunnen worden genomen om deze risico’s te minimaliseren. De veldinformatie wordt m.n. gebruikt ter validatie van de ontwikkelde rekenmodellen en een probabilistische analyse waaruit veiligheidsfactoren kunnen worden afgeleid. 


Doel van het project

PTTWID levert een bijdrage aan het geschikt maken van de bestaande methoden op het gebied van sleufloze installatie van ondergrondse infrastructuur voor toekomstig gebruik in stedelijke ondergrond om zo de vervangingsopgave en de energie transitie mogelijk te maken. Door een meer nauwkeurige toepassing wordt de techniek  geschikt om zonder schade in dichtbevolkte gebieden te gebruiken voor de installatie van kabels en leidingen.


De volgende werkpakketten zijn voorzien

  1. Meetsystemen en stuursystemen
  2. Database met metingen betreffende aanlegparameters en andere relevante informatie verband houdende met de aanleg van HDD’s
  3. Opstellen van rekenmodellen gedrag boorkop en ruimer
  4. Opstellen van rekenmodel m.b.t. het intrekken van de leiding
  5. Vaststellen richtlijnen nauwkeurig boren


Presentatie NSTT ALV en projectenmiddag 23 maart 2023.  

De resultaten worden op het NoDig evenement in oktober te Nijkerk gepresenteerd. 


De einddatum is voorzien op dec 2023. 


Tussenresultaat WP2 database inventarisatie meetgegevens uitgevoerde boortrajecten

  • No labels