Terug naar hoofdpagina DijkerosieOp deze pagina vind u informatie rondom actuele kennisontwikkeling en achtergrondrapporten rondom nieuwe innovaties, kennis & tools m.b.t. het onderwerp Steenbekleding & Teenconstructies.

Gebruik de zoekfunctie in je browser om specifieke termen op deze pagina te vinden.


Actuele kennisontwikkeling


Disclaimer: De Innovatieversneller wiki is in ontwikkeling. De onderstaande tekst geeft een beschrijving en eerste beeld van de bruikbaarheid van de kennisontwikkeling/innovatie. De komende periode zal gericht zijn op het uitbreiden en aanvullen van de tekst, status, planning en het opnemen van de tools, rapportages en handreikingen indien beschikbaar.

Stabiliteit van dijkbekleding van (met beton ingegoten) Noorse steen

Beschrijving: Op het buitentalud van dijken langs de Waddenzee, het IJsselmeer en het Markermeer ligt lokaal nog Noorse steen. Met behulp van Deltagootproeven is de stabiliteit van een dergelijke steenzetting onder golfaanval bepaald.

Kansen of belangrijkste conclusies: Het is gebleken dat een met beton ingegoten steenzetting van Noorse steen een zeer hoge stabiliteit heeft, maar met alleen inwasmateriaal in de spleten tussen de stenen blijkt de stabiliteit minder te zijn dan aanvankelijk gedacht. Op basis van de proeven zijn de oude formules aangepast en is de software STEENTOETS van een update voorzien zodat met deze software de stabiliteit van (met beton ingegoten) Noorse steen onder golfaanval kan worden geanalyseerd.

Toepassingsgebied innovatie/kennisontwikkeling: De nieuwe formules zijn toepasbaar voor Noorse steen (al dan niet ingezand) en met beton ingegoten Noorse steen.

Contactpersoon: Mark Klein Breteler, Deltares Disclaimer: De Innovatieversneller wiki is in ontwikkeling. De onderstaande tekst geeft een beschrijving en eerste beeld van de bruikbaarheid van de kennisontwikkeling/innovatie. De komende periode zal gericht zijn op het uitbreiden en aanvullen van de tekst, status, planning en het opnemen van de tools, rapportages en handreikingen indien beschikbaar.

Invloed overgang op stabiliteit steenzetting

Beschrijving: Een overgang in een steenzetting, waarbij de filterlaag is onderbroken, heeft invloed op de stabiliteit van de steenzetting. Een conservatieve schatting van deze invloed is momenteel verdisconteerd in de software STEENTOETS. Met Deltagootproeven is de werkelijke invloed bepaald.

Kansen of belangrijkste conclusies: In veel gevallen zal de invloed van de overgang minder zijn dan tot nu toe is aangenomen in STEENTOETS. Dat betekent dat wanneer de formules worden ge-update er scherper kan worden beoordeeld/ontworpen.

Toepassingsgebied innovatie/kennisontwikkeling: De verbeterde formules hebben vooral invloed op steenzettingen op het onderste deel van het talud, zoals veel wordt toegepast langs de Waddenzee. Maar in principe zijn ze van toepassing voor alle watersystemen.

Contactpersoon: Mark Klein Breteler, Deltares.


Factsheet SteenbekledingNieuwe innovaties, Kennis & Tools

Disclaimer: De Innovatieversneller wiki is in ontwikkeling. De onderstaande tekst geeft een beschrijving en eerste beeld van de bruikbaarheid van de kennisontwikkeling/innovatie. De komende periode zal gericht zijn op het uitbreiden en aanvullen van de tekst, status, planning en het opnemen van de tools, rapportages en handreikingen indien beschikbaar.

Zetsteen van baggerspecie

Beschrijving: In het innovatietraject wordt onderzocht of van lokale bagger, aangevuld met binders en toeslagmaterialen blokken gemaakt kunnen worden die in een relevante testomgeving functioneren. Het onderzoek bestaat uit de volgende fases:

  1. Literatuurstudie en laboratoriumonderzoek;
  2. Haalbaarheidsonderzoek op basis van een vergelijking van de (milieu)kosten van de innovatie met de huidige praktijk;
  3. Productie van zetsteenblokken en aanleg + monitoring van een proefvak van 100 m². Hiervoor wordt een pers ontwikkeld die blokken van 50*50*50 cm³ onder hoge druk kan samenpersen; en
  4. Rapporteren van de resultaten en aan de hand van de eerdere fasen aanbevelingen doen voor optimalisatie van het recept voor de blokken.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de ambities om energieneutraal en circulair te gaan werken.

Kansen of belangrijkste conclusies: Als blijkt dat met lokale bagger zetsteen geproduceerd kan worden die voldoende sterkte hebben om zich in een relevante testomgeving te handhaven, biedt dit de volgende kansen:

  • Mogelijkheid om door te ontwikkelen naar een hoger innovatieniveau, waarbij massaproductie wordt onderzocht; en
  • Mogelijke toepassingen in werkvelden die minder hoge sterkt eisen stellen aan blokken dan een zwaar belaste dijkbekleding.

Toepassingsgebied innovatie/kennisontwikkeling: De zetsteen van baggerspecie is toepasbaar als steenzetting op het buitentalud van de dijken in Zeeland, maar ook op de meeste dijken in de rest van de wereld. Tevens kunnen de zetstenen worden toegepast in andere werkgebieden waar blokken/stenen die vooral op druksterkte belast worden en/of gewicht moeten hebben.

Vervolgstappen zijn het realiseren van massaproductie, optimaliseren van het recept qua kosten en milieukosten

Contactpersoon: Jelle-Jan Pieterse, Waterschap Scheldestromen

  • No labels