Child pages
  • De Waterhouderij Walcheren
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vervolg Waterhouderij Walcheren
Dit project heeft een vervolg gekregen via:
1. Praktijknetwerk Waterhouderij Walcheren: www.waterhouderij.nl
Posters:
Poster 1 - Zoete en zoute aanvoer sloten in de Waterhouderij Walcheren
Poster 2 - zoet en zout grondwater in de Waterhouderij Walcheren
Informatie en meetplan bij posters

2. Praktijkproeven GO-FRESH: http://publicwiki.deltares.nl/display/ZOETZOUT/GO-FRESH+-+Valorisatie+kansrijke+oplossingen+robuuste+zoetwatervoorziening

3. Green Deal Waterhouderij: http://ondernemendgroen.nl/page/downloads/B87-2-IenM-16_Factsheet_green_deal_waterhouderij_0.3.pdf

Producten Waterhouderij Walcheren:

Overzicht Waterhouderij Walcheren eind 2011: Presentatie overzicht Waterhouderij Walcheren
Conceptwijzer Waterhouderij: http://innovatienetwerk.onlinetouch.nl/198
Innovatie-estafette Rotterdam 2011: http://www.youtube.com/watch?v=zbDZgzLbevk

Afstudeeronderzoeken:
Martijn Visser (Universiteit Utrecht): afstudeerrapport Martijn Visser
Maitri Fischer (Universiteit Utrecht): afstudeerrapport Maitri Fischer

Enkele publicaties:

Interview Wim van Nieuwenhuizen: 30 november 2013: Waterhouderij: Sparen als je sparen kunt
Interview Omroep Zeeland: http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2012-02-28/106850/tekort-aan-zoetwater-voor-walcherse-boeren?quicktabs_1=4
PZC, interview 4 april 2012: artikel
PZC, Green Deal 14 juni 2012: http://www.pzc.nl/regio/boeren-worden-waterleveranciers-in-green-deal-1.1704740
Droge Kost: http://www.deltares.nl/nl/actueel/nieuwsbericht/item/12505/droge-kost-innoveren-op-droogte-en-watertekorten-een-inspiratieboekje-van-delt
Jaar van het water: http://www.jaarvanhetwater.nl/index/?story=17736&newstag=&url=%2Fnieuws/
Deltares R&D highlights 2011 ('The Water Farm)': http://www.deltares.nl/en/news/news-item/item/14299/r-d-highlights-2011

Gebiedsinformatie:
Wensen watersysteem
Zoutgehalte oppervlaktewater
Maatregelen watersysteem: overzicht van de wensen 
Grondwaterstanden
Zoetwatervoorraad grondwater
Bodemkaart
Maaiveld
Wateraanbod

27 februari 2012: presentaties afstudeeronderzoek Maitri Fischer en Martijn Visser
De presentaties met de tussenresultaten:
Introductie onderzoek
Tussenresultaten Martijn Visser
Tussenresultaten Maitri Fischer
Praktijkproef Kennis voor Klimaat
Verslag van de bijeenkomst

15 december 2011: streekbijeenkomst Waterhouderij Walcheren
Verslag van de streekbijeenkomst

Presentatie overzicht Waterhouderij Walcheren

16 november 2011: workshop Waterhouderij Walcheren
ochtend: workshop plan van aanpak waterbassin
middag: workshop drainageplannen
avond: voorbereiding streekbijeenkomst

Achtergrondinformatie:
peilgestuurde drainage

4 oktober 2011: Innovatie Estafette Rotterdam van De Club van Maarssen
http://www.youtube.com/watch?v=zbDZgzLbevk

6 juli 2011: bijeenkomst Waterhouderij Walcheren
verslag van de bijeenkomst van 6 juli 2011

8 juni 2011: excursie peilgestuurde drainage
Verslag excursie:
Verslag van de excursie peilgestuurde drainage

Resultaten metingen grondwaterstand bij perceel met peilgestuurde drainage van Johan Sanderse :
bekijk resultaten peilgestuurde drainage Walcheren

Achtergrondinformatie peilgestuurde drainage:
1. Samengestelde peilgestuurde drainage voor waterconservering en infiltratie
2. Beleidsregels toepassen van drainage in Brabant
3. Peilgestuurde drainage Rusthoeve: artikel Akkermagazine 2010

6 juni 2011:
De tussenresultaten van de EC metingen van het oppervlaktewater zijn beschikbaar.
Tijdreeksen van de metingen:
Variatie van de EC waarden in de tijd:

Ruimtelijk beeld per meetmoment:
bekijk meetresultaten van 14 januari 2011
bekijk meetresultaten van 28 januari 2011
bekijk meetresultaten van 14 februari 2011
bekijk meetresultaten van 28 februari 2011
bekijk meetresultaten van 14 maart 2011
bekijk meetresultaten van 28 maart 2011
bekijk meetresultaten van 14 april 2011
bekijk meetresultaten van 28 april 2011
bekijk meetresultaten van 14 mei 2011
bekijk meetresultaten van 28 mei 2011

Details van de meetlocaties:
Noordelijk gebied bij de duinen
Zuidelijk gebied bij Serooskerke

21 februari 2011:
Het verslag en de presentatie van de bijeenkomst van de Waterhouderij Walcheren kunnen gedownload worden:
1. download verslag en actielijst
2. download presentatie

15 november 2010:
Het verslag van de bijeenkomst van de Waterhouderij Walcheren kan gedownload worden:
download verslag en actielijst

12 augustus 2010:
De volgende bestanden van de Waterhouderij Walcheren kunnen gedownload worden:
1. resultaten EC metingen sloten: download kaart EC metingen
2. verslag bespreking 3 augustus en vervolgacties: download verslag en actielijst
3. metingen stijghoogte grondwater: download metingen stijghoogte grondwater

metingen EC waarde sloten 2 en 3 augustus voor GIS: metingen in GIS

15 juli 2010:
De volgende bestanden van de Waterhouderij Walcheren kunnen gedownload worden:
1. aanpak van de hydrologie: download aanpak hydrologie
2. maaiveldkaart: download maaiveldkaart
3. kaart met sloten en kunstwerken: download kaart met sloten en kunstwerken
4. informatie over peilgestuurde drainage: download informatie peilgestuurde drainage

Algemeen:
download algemene Informatie Waterhouderij Zuidwestelijke Delta

Website Waterhouderij: http://aequator.nl/waterhouderij/

Waterhouderij op website InnovatieNetwerk: http://www.innovatienetwerk.org/nl/concepten/view/108/Waterhouderij.html

Innoveren met water: http://www.innoverenmetwater.nl/

  • No labels