Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

Algemeen

Volledige projectvoorstel Climate Proof Fresh Water Supply

Project Joost Delsman:
Adaptatie aan droogte en verzilting in het gekoppelde grondwater - oppervlaktewatersysteem

Klik door voor meer informatie!
Plan van aanpak download

Project Pieter Pauw:
Onderzoek naar regenwaterlenzen in kustgebieden op verschillende schaalniveaus

Klik door voor meer informatie!
Plan van aanpak download

Presentatie Stuurgroep 23 feb 2010:

Impacts of climate change on a coastal groundwater system in The Netherlands: anthropogenic processes and climate change
download.

Oude Essink, G.H.P., E.S. van Baaren, and P.G.B. de Louw 2010, Effects of climate change on coastal groundwater systems: A modeling study in the Netherlands, Water Resour. Res., 46, W00F04, doi:10.1029/2009WR008719.
download.

  • No labels