Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 25 Next »

Algemeen
Volledige projectvoorstel Climate Proof Fresh Water Supply

Officiele site

Project Joost Delsman:
Adaptatie aan droogte en verzilting in het gekoppelde grondwater - oppervlaktewatersysteem

Klik door voor meer informatie!
Plan van aanpak download

Project Pieter Pauw:
Onderzoek naar regenwaterlenzen in kustgebieden op verschillende schaalniveaus

Klik door voor meer informatie!
Plan van aanpak download

Presentaties

2010 02 23: Stuurgroep KvK: Impacts of climate change on a coastal groundwater system in The Netherlands: anthropogenic processes and climate change download.
2012 05 07: Begeleidingsgroep WP2 KvK:

Gualbert oude Essink download
Joost Delsman download.
Pieter Pauw download.

  • No labels